Aktuálně ze ZŠ

Informace k přítomnosti žáků druhého stupně ve škole

Vzhledem ke konkrétním podmínkám na naší škole není možná osobní přítomnost žáků 2. stupně od 8. června 2020 do doby vydání vysvědčení.

V podmínkách metodiky MŠMT zůstávají v platnosti 15 členné skupiny – viz příloha. Z toho důvodu je tedy např. nereálné setkání celé třídy. Výuka žáků a individuální konzultace budou probíhat jako doposud.

O organizaci předávání vysvědčení budete informováni v průběhu června (předpokládá se, že žáci poslední školní den odevzdají učebnice, vyzvednou si ve škole osobní věci a převezmou vysvědčení).

Bude utvořen časový harmonogram tak, aby nedošlo ke kumulaci více než 15 žáků ve třídě. Podle stávajících metodik není možné setkání celé třídy ani při předávání vysvědčení.

pdfOchrana zdraví ZŠ aktualizace

Informace o klasifikaci na konci druhého pololetí

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

pdfVyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

pdfPostup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Informace ze zápisu do základní školy

V letošním roce se konal zápis předškolních dětí do 1. třídy netradičně. Tentokrát bez přítomností dětí ve škole.

Do prvního ročníku školního roku 2020/2021 bylo zapsáno 29 dětí.

11 dětí z Osové Bítýšky a z Osové, 2 ze Záblatí, 3 z Ořechova, 2 z Vlkova, 1 ze Skřinářova, 1 ze Zastávky u Brna, 1 z Vidonína, 2 z Radňovsi, 2 z Heřmanova, 1 z Borovníku, 1 z Rozseče, 1 z Velké Bíteš a 1 z Rudy-Lhotky.

V současné době je připravena varianta dvou prvních tříd. S rodiči budoucích prvňáčků plánujeme organizační schůzku 17. června. Bližší informace budou zaslány rodičům e-mailem.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný start v 1. třídě a radost z pobytu a poznávání nového během celé školní docházky do Základní školy v Osové Bítýšce. 

K docházce žáků prvního stupně od 25. května 2020

Na škole byly utvořeny skupiny, které tvoří žáci různých ročníků. Vzdělávací aktivity budou zajišťovat učitelé a asistenti pedagoga. Všichni rodiče přihlášených žáků budou informováni o rozvrhu jednotlivých dnů třídními učiteli nejpozději v pátek 22. května 2020.

Distanční výuka bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud.

Informace k organizaci vzdělávání žáků 1. – 5. ročníku

Od 25. 5. 2020 začnou probíhat vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníku.

Více viz Informace k organizaci vzdělávání žáků 1. stupně a ostatní přílohy.

V případě změn vás budeme informovat.

S sebou si žák 25. května vezme a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy (viz přílohy):

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem,

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

pdfInformace k organizaci vzdělávání žáků 1. stupně

pdfPřihláška k účasti na vzdělávací aktivitě 1. stupeň

pdfPříloha - čestné prohlášení 1. stupeň

pdfVyjádření MŠMT 1. stupeň

Termíny přijímacích zkoušek na střední školu a informace k přijímacímu řízení na střední školy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky, ale stejně tak jednotná přijímací zkouška na střední školy. Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně: čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června, víceletá gymnázia – 9. června.

Podrobné informace na odkaze ZDE.