Aktuálně ze ZŠ

Krajské kolo soutěž Poznej Vysočinu

Dne 24. 3. 2023 se v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu naši školu  reprezentovali žáci  Lea Kolbábková (žákyně 8. ročníku) a Jan Žák (žák 9. ročníku). Oba se stali úspěšnými řešiteli této soutěže, které se zúčastnilo přes sto žáků z celého kraje Vysočina.

Lea Kolbábková se umístila mezi čtyřicítkou nejlepších řešitelů soutěže, které čeká výlet do Prahy.

Blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy.

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 29. 3. 2023 proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentoval žák 8. ročníku Tomáš Süsser. Žáci museli prokázat své vědomosti ve třech testech (test znalostní, test práce s atlasem a test praktické dovednosti).

Tomáš Süsser se umístil na krásném 4. místě mezi základními školami v kraji Vysočina, výborně obstál v konkurenci s gymnázii, kterých byla v soutěži více než polovina.

Blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo biologické olympiády

30. 3. 2023 se konalo okresní kolo biologické olympiády. Soutěže se účastnili žáci základních škol i gymnázií. Soutěžící museli prokázat své znalosti v testu, v poznávání organismů a praktické dovednosti při laboratorní práci.  Naši školu zde reprezentoval žák 7. ročníku David Trojan. Podmínkou postupu do okresního kola bylo vypracování vstupního úkolu na dané téma.

Gratulujeme a děkujeme  za výbornou reprezentaci školy.

První pomoc do škol

Do naší školy zavítali Zdravotnická záchranná služba z Velkého Meziříčí a Hasičský záchranný sbor ČR z Velké Bíteše. Jejich úkolem bylo žáky 8. ročníku seznámit s jejich nelehkou prací a přiblížit jim problematiku fungování integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí byla i prohlídka zásahových vozidel. Na tento program navazoval kurz první pomoci, který se uskutečnil 12. a 13. dubna. Tady si žáci prakticky vyzkoušeli, jak konkrétně postupovat při záchraně lidského života.  Zopakovali si postupy při provádění první pomoci a zhlédli prezentaci zaměřenou na moderní prostředky pro poskytování záchrany lidského života.

Saturnin

V sobotu 15. dubna jsme navštívili v Mahenově divadle představení „Saturnin“. Na večerní produkci jsme se velmi těšili, proto také návštěvě divadla předcházela náležitá příprava: výběr vhodného oblečení, úprava zevnějšku a v neposlední řadě připomenutí zásad slušného chování. Pro některé z žáků to byla jejich první zkušenost s „velkým divadlem“ a zejména se společenským prostředím. Okouzlující příhody gentlemana a jeho geniálního sluhy, které jsou situovány do noblesní prvorepublikové atmosféry, na českých scénách zdomácněly už dávno. V Národním divadle Brno tuto inscenaci nastudovali v neobvyklém pojení za přítomnosti živé swingové kapely. Představení se nám líbilo a domů jsme odjížděli příjemně naladěni.

Den Země

V pátek dne 21. 4. 2023 proběhlo na naší škole tematické vyučování směřované ke „Dni Země“. Tento svátek se každoročně slaví 22. dubna již od roku 1970. Všechny aktivity byly uzpůsobené věku dětí a zaměřené na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Součástí letošního programu byla návštěva čističky odpadních vod v Osové Bítýšce, které se zúčastnili žáci z 6., 7. a 8. ročníků. Velký dík patří panu Dvořáčkovi, který nás po čističce provedl a vysvětlil, jak funguje. 9. ročníky se tentokráte vydaly do Tišnova, kde zhlédly výstavu minerálů. Je nutné si stále připomínat, jak je naše Země krásná a podle toho se k ní chovat.

Výstava minerálů Tišnov

Žáci devátých ročníků se vydali navštívit galerii Patriot a výstavu minerálů v Tišnově.

V galerii Patriot měli komentovanou prohlídku a prohlédli se zde minerály nejen z Vysočiny a celé České republiky, ale i z ciziny. Poté navštívili prodejní výstavu minerálů v místní tělocvičně, kde měli možnost obdivovat minerály zasazené do šperků, zkameněliny prvohorních živočichů a ostatní skvosty mineralogie.