Aktuálně ze ZŠ

Beseda s vojákem z povolání

Ve středu 13. 4. 2022 byla v rámci spolupráce s rekrutačním pracovištěm v Jihlavě uspořádána beseda pro žáky 8. ročníku s profesním poradcem nrtm. Milanem Heroldem. Žáci se dozvěděli, jak probíhá příprava a studium na vojenské škole. Dále byli informováni o podmínkách přijímacího řízení či jaké uplatnění nachází absolventi této školy po jejím ukončení, popř. jak mohou dále pokračovat ve svém profesním růstu.

Beseda byla zajímavá. Velké poděkování patří panu nrtm. Heroldovi za poutavý výklad, ochotu a vstřícnost.

Beseda s_vojákem_z_povolání_1 Beseda s_vojákem_z_povolání_2 Beseda s_vojákem_z_povolání_3

Třídní schůzky

Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí budou na naší škole probíhat ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 13:30. Rezervovat místo u vyučujících na vámi vybraný čas si můžete již teď. Stačí kliknout ZDE.

Keramika

Žáci 7. ročníku naší školy v hodině VV vytvořili keramické ptáčky. Jedná se o modelování z plátu, kdy se výsledný zvonkovitý tvar dotváří do požadované podoby. Žáci využili k dekorování různé nástroje a po prvním výpalu nanesli oxidy kovů (režná keramika) nebo glazury.  Po delší době to je první výtvor z hlíny, který si žáci mohli vyrobit. Práce žáky bavila a svoje výrobky již mají doma. Těší se na další tvoření z hlíny, které je čeká.

Keramika 1 Keramika 2 Keramika 3 Keramika 4 Keramika 5 Keramika 6

Vynikající úspěch v okresním kole olympiády v anglickém jazyce – první místo!

Dne 3.3.2022 reprezentovala naši školu žákyně 7. ročníku  Lucie Holá  v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Olympiáda v letošním roce proběhla distanční formou přes online připojení z naší školy s povinně zapnutým mikrofonem a kamerou zaměřenou na soutěžícího. Celá soutěž probíhala formou konverzace na vylosované téma. Podstatou konverzace bylo vyjádřit se jasně a srozumitelně k zadané problematice a obhájit svůj názor. Při konverzaci se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Lucie Holá se umístila na vynikajícím 1.místě z celkového počtu 18 zúčastněných žáků šestých a sedmých ročníků základních škol našeho okresu.

Blahopřejeme Lucii k úspěchu a věříme, že svých výborných znalostí angličtiny v budoucnosti využije při studiu i v praktickém životě.

Poděkování za vynikající přípravu žákyně patří také vyučující anglického jazyka Mgr. Blance Hortové.

Informace k zápisu do 1. ročníku 2022/2023

Zápis do 1. ročníku 2022-2023

BLIŽŠÍ INFORMACE

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat v termínu od 1. do 25. dubna 2022, bližší informace naleznete ZDE.