Aktuálně ze ZŠ

Úspěšná účast žáků základní školy v Dopravní soutěži mladých cyklistů 2023

V letošním roce se žáci naší školy opět úspěšně zapojili do celostátně vyhlášené soutěže v měření sil cyklistů v oblasti teoretické i praktické – Dopravní soutěže mladých cyklistů. Mladí cyklisté soutěžili v několika disciplínách – jízdě zručnosti, jízdě podle pravidel silničního provozu na dětském dopravním hřišti, zdravovědě, testech z pravidel silničního provozu a labyrintu (hledání správné a bezpečné cesty z místa A do místa B na plánku).

V oblastním kole konaném v květnu na dětském dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí se umístili žáci naší základní školy na prvním místě v obou kategoriích (mladší 10-12 let, starší 12-16 let) a suverénně postoupili do krajského kola. To se konalo 8. 6. 2023 na Dětském dopravním hřišti v Jihlavě. V konkurenci deseti družstev v každé kategorii získalo družstvo mladších žáků ve složení Michaela Musilová, Eliška Urbanová, Matěj Pražák a Hynek Prášek druhé místo. Družstvo starších žáků ve složení Tea Kratochvílová, Zoe Heinisch, Jan Musil a Martin Voborný se umístilo na pátém místě.

Za velký úspěch lze rozhodně považovat úspěšný start Hynka Práška, který byl vyhlášen nejlepším cyklistou v mladší kategorii a získal osobní ohodnocení v podobě krásného horského kola. V této kategorii byl úspěšný rovněž Matěj Pražák, který se umístil na třetím místě.

V kategorii starších pak čtvrtým místem mezi dívkami vynikla Zoe Heinisch.

Všem výše uvedeným žákům patří poděkování za svědomitou přípravu a vzornou reprezentaci naší školy.

Dopravní soutěži mladých cyklistů 2023

„Duhový den“

Mezinárodní den dětí - 1. června - se v naší škole rozzářila duha. Děti 1. stupně přišly v barevných tričkách a užily si dopoledne plné sportovních disciplín a her. Ty pro ně připravili žáci 9. ročníku, za což mají ode všech velkou pochvalu. Mladší žáci si to náramně užívali. Každý si našel svoji oblíbenou disciplínu, ať už házení do koše, střelbu na branku a na plechovky, přenos knihy na hlavě, plazení či skákání po jedné noze nebo puzzle a jemnou práci s těstovinami. Celé dopoledne bylo kouzelné. Děti s nadšením sbíraly žetony a ty směňovaly v tradičním obchůdku za sladkosti a dobrůtky. Žáci prožili celé dopoledne hravě, poutavě a soutěživě, rozvíjeli nejen svoji fyzickou zdatnost, ale také matematickou a finanční gramotnost. Dětský úsměv a nadšení byl odměnou nám všem a dětem přejeme, aby tomu tak bylo po celý rok.

Den dětí - Duhový den

Dopravní výchova 4. ročníků

Dne 9. května se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili praktické výuky dopravní výchovy na hřišti ve Velkém Meziříčí. Absolvovali opakování už získaných teoretických vědomostí, dopravní test a jízdy na kole, kde museli prokázat jak dovednosti, tak znalost dopravních značek a uvědomění si bezpečného chování v dopravních situacích. Na jejich výkony dohlížely nejen instruktorky střediska volného času Dóza Velké Meziříčí, ale také strážníci městské policie, kteří pozorovali a zapisovali jejich prohřešky při jízdě. S každým účastníkem „silničního provozu“ byly pak chyby probrány, ale ne všichni žáci by v této kološkole uspěli. Proto se v dalších dnech museli snažit své nedostatky napravit a prokázat, že si kartičku cyklisty opravdu zaslouží a budou dbát na osobní bezpečí vždy, když na kole vyjedou.

Organizace posledního školního dne 23. 6. 2023

1. až 6. ročník - vyučování končí po 1. vyučovací hodině v 8.25.

7. až 9. ročník - vyučování končí po slavnostním rozloučení žáků 9. ročníků v cca 9.30.

Po ukončení vyučování půjdou přihlášení žáci na oběd (v případě odhlášení na poslední školní den informujte školní jídelnu do 20. června).

Informace pouze pro žáky 1. až 5. ročníku:

Pokud žák 1. až 5. ročníku zůstává ve škole (nejdéle do 15.30), může jít do ŠD (i ten, který ŠD běžně nenavštěvuje) a na oběd jde v 11.00 v rámci ŠD. V tomto případě prosím o vyplnění formuláře (viz níže), který žáci obdrží dne 16.6.2023 od třídních učitelů, a vyplněný odevzdejte třídním učitelům do 21.6.2023.

pdfOrganizace posledního školního dne - 23.6.2023

Ukončení školního roku k 23. červnu 2023

Vzhledem ke stavbě hřiště v areálu školy a vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci některých tříd v budově základní školy bude školní rok 2022/2023 ukončen vydáním vysvědčení v pátek 23. června 2023 (organizace posledního školního týdne bude upřesněna).

Na dny 26. června 2023 až 30. června 2023 vyhlašuje ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ředitelské volno (se zřizovatelem projednáno 5. května 2023).

Podrobnější informace v přiloženém dokumentu: 

pdfUkončení školního roku k 23.06.2023

Přihláška/odhláška ve školní družině: 

pdfPřihláška/odhláška 2023 šd

Školní besídka žáků prvního až pátého ročníku

V letošním školním roce jsme se po dlouhé covidové a pocovidové době moc těšili, že budeme moci konečně vystoupit před natěšeným publikem s programem, který jsme naplánovali na jarní období.

Plánům a nacvičování jsme věnovali několik měsíců, než jsme mohli být spokojeni, a přípravám jsme dali maximum, abychom všem přítomným i sobě udělali radost. Přesto se před samotným vystoupením vyskytly nečekané okolnosti, kterým jsme museli čelit. Žáci i učitelé se ale se vším vypořádali a v den besídky byli všichni připraveni podat co nejlepší výkon před naplněným sálem.

Besídku zahájil pan ředitel Mgr. Milan Malý krátkým proslovem, ve kterém pochválil děti za zodpovědnou přípravu na besídku a všem rodičům za pomoc při zajišťování potřebných rekvizit a kostýmů pro žáky. Mezi hosty byli i paní starostka Mgr. Lenka Štěpánková a pan místostarosta Ing. Jiří Tuček.  

Obecenstvo zhlédlo rozmanitá vystoupení od tanečních produkcí, básniček, cvičení, písniček po scénky a humornou pohádku pro děti i dospělé.

Po náročném a podařeném výkonu dětem vyhládlo, proto pro ně byl připraven párek v rohlíku a pitíčko. Tímto děkujeme sponzorům za poskytnuté občerstvení.

Po besídce všichni aktéři z jeviště i hlediště odcházeli spokojeni.

Besídka 2023_-_02 Besídka 2023_-_03 Besídka 2023_-_04 Besídka 2023_-_05 Besídka 2023_-_06
Besídka 2023_-_07 Besídka 2023_-_08 Besídka 2023_-_09 Besídka 2023_-_10 Besídka 2023_-_01

Zápis do prvního ročníku

Nástup do prvního ročníku je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte. Posledních několik let probíhaly zápisy kvůli nepříznivé epidemiologické situaci většinou pouze formálně a bez osobní účasti dětí a rodičů. Letos jsme mohli budoucí prvňáčky přivítat přímo u nás ve škole. Čekala na ně procházka šmoulí vesnicí. Šmoulové pro děti připravili i několik úkolů. Děti zpívaly, recitovaly, poznávaly geometrické tvary, barvy, ale také vařily s Mlsounem pizzu, zasadily Farmářovi políčko nebo pomohly zavázat Nešikovi botičky. Prostě předvedly, co všechno již umí. Domů si pak odnesly na památku malý dáreček. Slavnostní chvíle zápisu mají děti již za sebou a za pár měsíců jim nastanou první „opravdové povinnosti“.

Těšíme se na nových třicet osm šikovných školáčků. Do prvních tříd nastoupí čtrnáct dětí z Osové Bítýšky, šest ze Záblatí, šest z Heřmanova, tři děti z Ořechova, tři z Vlkova, dvě děti z Milešína a po jednom dítěti z Brna, Březí, Martinic a Radňovsi.
Dětem přejeme, aby si zbývající čas ve školce co nejvíce užily a prožily krásné prázdniny. 4. září se budeme těšit na shledanou v prvním ročníku.