Aktuálně ze ZŠ

První pomoc do škol

Ve čtvrtek 7. října navštívily naši školu Zdravotnická záchranná služba z Velkého Meziříčí a Hasičský záchranný sbor ČR z Velké Bíteše.

Nebylo to kvůli nějaké neobvyklé situaci, ale aby se naši žáci zdokonalili v poskytování první pomoci a aby se seznámili s fungováním integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí této akce je také kurz první pomoci, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak konkrétně postupovat při záchraně lidského života.

Žáci byli seznámeni s prací záchranářů i hasičů, zopakovali si postupy při provádění první pomoci a měli možnost prohlídky zásahových vozidel a moderních prostředků pro poskytování záchrany lidského života. 

První _pomoc_do_škol

Volba povolání

Ve dnech 8. 9. a 15. 9. do školy zavítaly pracovnice z Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou. Formou besedy přiblížily žákům 8. a 9. ročníku současnou situaci na trhu práce. Ve vyhrazené hodince ještě probraly s žáky problematiku volby studia, nastínily možnosti individuálního poradenství, vyhledávání volných pracovních míst na internetu a uplatnění na trhu práce. „Volba povolání“ je součástí kariérového poradenství, které představuje škálu aktivit souvisejících s poskytováním informací, rozvíjením dovedností, efektivním využití dostupných informačních zdrojů, které jsou důležité pro volbu vzdělávací a profesní dráhy. Naši žáci mají také možnost v posledním roce na základní škole využít každotýdenní šedesáti minutové doučování z matematiky a českého jazyka. Přejeme hodně štěstí všem žákům, kteří musí v tomto roce učinit jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě – vybrat si střední školu.

Prvňáčci ve školních lavicích

Do naší školy zasedlo 1. září s novou aktovkou na zádech 23 nových žáčků – prvňáčků. Přivítala je paní starostka i pan ředitel a  naši nejmenší jim prozradili, po jakém povolání prozatím touží. Třídní učitelka Naděžda Dvořáková je seznámila se žirafkou Amálkou, která je bude provázet prvními krůčky ve škole. My všichni jim přejeme, nechť se jim jejich očekávání vyplní, ať je pro ně naše škola tím nejlepším startem ke vzdělávání a dosažení vlastních cílů.

Z 23 prvňáčků je 7 z Osové Bítýšky, 3 Vlkova, 2 z Ořechova, Velké Bíteše a Záblatí a po jednom žákovi z Borovníka, Březí, Heřmanova, Křoví, Nové Vsi, Ondrušek a Skřinářova.

1. ročník 2021-2022

Vpředu žáci prvního ročníku, vzadu zleva Mgr. Naděžda Dvořáková, třídní učitelka, vpravo Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce, Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Organizace začátku školního roku

1. září 2021

  • Začátek vyučování ve 2. až 9. ročníku v 8.00, konec vyučování 8:45.
  • Testování žáků ve třídách (pokud rodič bude chtít otestovat žáka sám, učiní tak u vchodu do školy).
  • Ve společných prostorách školy je povinnost nosit roušky (respirátor).
  • Začátek vyučování v 1. ročníku – sraz před školou v 7.55, poté testování budoucích prvňáků v prostorách vstupní haly. Doprovod prvňáčků může po otestování žáků odejít společně s dětmi do jejich třídy (při cestě po chodbách školy musí mít dospělí respirátor, dětem stačí rouška, kterou si mohou po vstupu do třídy sundat).

2. září

  • Začátek vyučování v 7.40, konec vyučování v 11.15.
  • Družina bude v provozu od 6.30 do 7.30 a odpoledne od 11.15 do 15.30.

3. září

  • Výuka dle rozvrhu.
  • Družina bude v provozu od 6.30 do 7.30 a odpoledne od 11.15 do 15.30.

pdfVyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách

pdfMŠMT - Manuál k provozu škol a testování

 

Přání k prázdninám

Naši milí žáci, vážení rodiče, všichni zaměstnanci naší školy Vám přejí krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.