Aktuálně ze ZŠ

Úřední hodiny o prázdninách

Zvonek u vchodu, případně na tel. 605 566 381, 777 037 672

Od 1.7. do 4. 7. 2024 od 8.00 do 10.00

6. 8. 2024 od 8.00 do 10.00

20. 8. 2024 od 8.00 do 10.00

od 26. 8. do 30. 8. 2024 od 8.00 do 13.00

Organizace v posledním školním týdnu

Organizace závěru školního roku

26. června       Z organizačních důvodů nebude odpolední vyučování od 13.00

27. června       Z organizačních důvodů nebude odpolední vyučování od 13.00

Organizace posledního školního dne 28. 6. 2024

1. až 7. ročník - vyučování končí po 1. vyučovací hodině v 8.25.

8. a 9. ročník - vyučování končí po slavnostním rozloučení žáků 9. ročníků v cca 9.30.

Po ukončení vyučování půjdou přihlášení žáci na oběd.

Informace pouze pro žáky 1. až 5. ročníku:

Pokud žák 1. až 5. ročníku zůstává ve škole (nejdéle do 15.30), může jít do ŠD (i ten, který ŠD běžně nenavštěvuje) a na oběd jde v 11.00 v rámci ŠD. V tomto případě prosím o vyplnění formuláře (viz níže), který žáci obdrží od třídních učitelů a vyplněný odevzdají třídním učitelům do 27. 6. 2024.

 

Vynikající úspěch v dopravní soutěži – 5. místo a nejlepší cyklista v ČR

V letošním roce se žáci naší školy zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC), kde si měřili síly nejen v oblasti praktické ale i teoretické. Soutěž zahrnovala několik disciplín – zdravověda, test pravidel silničního provozu, labyrint, jízda podle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti a jízda zručnosti.

Úspěšným startem bylo oblastní kolo na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí, kde se žáci obou kategorií (mladší 10 – 12 let; starší 12 – 16 let) umístili na 1. místě a postoupili do krajského kola.

Krajské kolo se konalo na dopravním hřišti v Jihlavě. Družstvo mladší kategorie ve složení: Adéla Urbanová, Michaela Musilová, Jakub Musil a Vojta Komínek si vybojovalo 5. místo. Družstvo starší kategorie ve složení: Zoe Heinisch, Eliška Urbanová, Jan Musil a Hynek Prášek se umístilo na 1. místě a postoupilo do celostátního finále DSMC, kde reprezentovalo kraj Vysočina.

Celostátní finále se konalo v Hradci Králové od 18. 6 – 20. 6. 2024. Družstvo starších žáků ve složení: Zoe Heinisch, Eliška Urbanová, Jan Mašek a Hynek Prášek se umístilo na 5. místě.

Úspěchy nebyly pouze o umístění žáků v soutěži, ale i ve vyhlášení nejlepších cyklistů a cyklistek. V mladší kategorii se nejlepší cyklistkou v krajském kole stala Michaela Musilová, která získala za vítězství kolo.

Ve starší kategorii se v rámci krajského kola stal nejlepším cyklistou Hynek Prášek, který také vybojoval jízdní kolo.

Úspěchy Hynka Práška ale neskončily a v celostátním finále DSMC byl oprávněně vyhlášen za nejlepšího cyklistu v celé ČR a svým úspěchem získal druhé kolo.

Všem žákům, kteří se zapojili do Dopravní soutěže mladých cyklistů, patří veliké poděkování nejen za reprezentaci a svědomité připravování, ale i za celkový přístup a příjemnou atmosféru během celoročních příprav. Poděkování patří i Mgr. Jiřímu Ceralovi a Mgr. Lucii Burianové, kteří žáky na soutěž připravovali.

foto - článek Dopravní soutěž

Zleva: Mgr. Jiří Ceral, Hynek Prášek, Mgr. Lucie Burianová, Eliška Urbanová, Zoe Heinisch, Jan Mašek

Školní výlet

Odměnou za školní práci je pro všechny děti nejen vysvědčení, zasloužené prázdniny, ale i školní výlet. Tentokrát jsme se společně se žáky 1. – 4. tříd vydali 11. června do Zoologické zahrady v Jihlavě. Při procházce zahradou jsme pozorovali zvířata a společně si o nich povídali. Mezi nejoblíbenější patřily u dětí žirafy, hroch, surikaty a kapybary, ale se zájmem si prohlížely i vznešené plameňáky nebo šelmy včetně medvěda. S velkým zájmem sledovaly také pavilon s krokodýly. Zastavili jsme se i ve výběhu s kozičkami, u nichž se děti radostně pustily do jejich krmení. Každá třída měla v rámci pobytu v ZOO svůj výukový program s tématem „Opičí se opice“ nebo „ZOO v krabici“. Zdejší lektorky jej měly poutavě zpracovaný tak, že informace vystřídaly i časté činnostní aktivity. U programu o opicích nechyběla ani procházka po zoologické zahradě s názornými ukázkami a výkladem. Během školního výletu tedy děti získaly i další zajímavé vědomosti. Počasí jsme měli skvělé a výlet se skutečně vydařil. Ze všech tříd bylo vidět, že zvířata a ZOO u dětí nikdy nezklame. Děti potěšily i drobné nákupy suvenýrů či dobrůtek. A to vše k výletu patří. A teď už vzhůru do posledních týdnů školního roku a HURÁ na prázdniny!

Den otevřených dveří

V rámci oslav výročí 760 let obce Osová Bítýška vás zveme na prohlídku základní školy a mateřské školy.

Prohlídka základní školy 15:00 - 17:00, prohlídka areálu mateřské školy 17:00 - 18:00.

pozvánka na_den_otevřených_dveří

Rezervace na třídní schůzky

Rezervovat se na třídní schůzky konané ve čtvrtek 25. dubna 2024 se můžete ZDE.

V případě načtení rezervační tabulky v mobilním telefonu je nutné mít nainstalovanou aplikaci Tabulky.

Návštěva VIDY v Brně

V úterý 9.4. žáci pátého a šestého ročníku naší školy navštívili stálou expozici VIDA v Brně. Čekalo na ně 180 interaktivních exponátů, díky kterým mohli objevovat, jak funguje svět kolem nás. Během dopoledne si mohli sami vyzkoušet rozpoutat tornádo, ustát zemětřesení, překřičet tryskáč, zahrát si na obřím pianu nebo se v obřím srdci zaposlouchat do vlastního tepu. Poté dostali od zkušených lektorů centra pracovní list s úkoly, které museli vyřešit na vybraných exponátech. Na všechny pak čekala odměna. Návštěva centra se všem moc líbila.

Vida Brno_2024_-_01 Vida Brno_2024_-_02 Vida Brno_2024_-_03 Vida Brno_2024_-_04