Aktuálně ze ZŠ

Výuka od 17. května na naší škole

Od 17. května 2021 se prezenční výuka týká těchto ročníků a tříd: celý první stupeň (1. – 5. ročník) a tříd VII.A, VII.B a IX.

Na online výuce zůstávají pouze tyto třídy: VI.A, VI.B a VIII.

Od 24. května by pak měl fungovat i 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR.

Testování se dle současných informací bude provádět takto: v pondělí všichni žáci přicházející do školy (vyjma těch, co mají doklad o prodělaném onemocnění Covid-19), ve čtvrtek bude provedeno testování u žáků 2. stupně (vyjma těch, co mají doklad o prodělaném onemocnění Covid-19).

Pro prezenční výuku žáků platí standardní rozvrhy, pro žáky druhého stupně na distanční výuce platí rozvrhy, které zašlou třídní učitelé (vzhledem k zapojení učitelů při prezenční výuce).

Všichni žáci (kteří se stravují ve školní jídelně) v prezenčním vzdělávání budou automaticky přihlášeni k odběru obědů.

Další informace, které by změnily podmínky výuky nebo testování v týdnu od 17. května, zveřejníme pod tímto textem.  

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-17-5-2021/

Výuka od 10. května na naší škole

Od 10. května 2021 se prezenční výuka týká těchto tříd: I.A, I.B, II.A, II.B, IV.B a nově i VI.A, VI.B a VIII.

Testování se dle současných informací bude provádět takto: v pondělí všichni žáci přicházející do školy (vyjma těch, co mají doklad o prodělaném onemocnění Covid-19), ve čtvrtek bude provedeno testování u žáků 2. stupně (vyjma těch, co mají doklad o prodělaném onemocnění Covid-19).

Pro prezenční výuku žáků platí standardní rozvrhy, pro žáky druhého stupně na distanční výuce platí rozvrhy, které zašlou třídní učitelé (vzhledem k zapojení učitelů při prezenční výuce).

Všichni žáci (kteří se stravují ve školní jídelně) v prezenčním vzdělávání budou automaticky přihlášeni k odběru obědů.

Další informace, které by změnily podmínky výuky nebo testování v týdnu od 10. května, zveřejníme pod tímto textem.  

pdfInformace pro provoz škol od 10. května 2021

Výuka od 3. května na naší škole

Od 3. května 2021 se prezenční výuka týká těchto tříd: III., IV.A, V.A, V.B. 

Pokud by od 10. května začala rotační výuka na druhém stupni, nastoupili by žáci těchto tříd; VI.A, VI.B a VIII.

V příloze jsou uvedeny informace pro školy - změny od 3. 5. 2021

pdfInformace pro školy a školská zařízení změny ke 3. 5. 2021

Ve čtvrtek 06. 05. 2021 vláda rozhodne o tom, jestli je možné přikročit k uvolněním opatření ve školství od 10. května.

pdfInformace_pro_školy_a_školská_zařízení od 10. 5. 2021

Výuka od 26. dubna na naší škole

Od 26. dubna 2021 se prezenční výuka týká těchto tříd: I.A, I.B, II.A, II.B a IV.B. Výuka bude probíhat za stejných podmínek (včetně testování žáků) jako v uplynulých dvou týdnech.

Informace k povinnému testování žáků od 12. dubna 2021

Informace k povinnému testování žáků od 12. dubna 2021:

Veškeré dotazy k povinnému testování najdete na odkazu: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

Např.:

Je testování povinné?

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Musím se testovat, když už jsem Covid měl/a?

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Instruktáž, jak bude probíhat testování, najdete ZDE.

Informace k testování nejdete ZDE.

Ve středu 14. dubna bude nahrazena výuka online výukou distanční

Ve středu 14. dubna 2021 do 13.15  nepůjde ve valné části Osové Bítýšky a části obce Záblatí elektrický proud. Z tohoto důvodu bude v tento den nahrazena on-line výuka výukou distanční.