Podpora distančního vzdělávání formou online výuky (včetně rozvrhů)

Od druhého listopadu podpoří naše škola distanční vzdělávání pomocí online  výuky.

Pracovat budeme v aplikaci Teams. Bližší informace jste obdrželi od třídních učitelů. Účast na výuce je možná také prostřednictvím chytrých telefonů (aplikace Teams). Případné kolize v rozvrhu mezi sourozenci, nemožnost připojit se v dané době do online hodin budeme řešit individuálně.

Současná nedostupnost PC či jiného zařízení je důvodem k omluvě žáka z konkrétní hodiny online výuky (nicméně povinnost každého žáka je plnit úkoly, které jsou zadané na školním úložišti). Pravidla pro omlouvání žáka, který se nemůže zúčastnit distanční výuky, jsou stejná jako při běžném provozu školy. Viz také Dodatek školního řádu č.1 z roku 2020.

Z metodického doporučení MŠMT PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM (více viz odkaz níže):

Ke vzdělávání distančním způsobem na 1. stupni.

Vzdělávání distančním způsobem na 1. st. ZŠ má svá specifika, žáci v tomto věku ještě obvykle nedosahují takové míry samostatnosti, digitální gramotnosti a kompetencí k učení, aby mohli plně převzít odpovědnost za své vzdělávání. Synchronní výuka na 1. st. by neměla trvat déle než jednu hodinu. Vhodné je střídat “online” setkání se samostatnou prací. Vzhledem k věku žáků není reálné a správné, aby online výuka probíhala ve stejném rozsahu dle obvyklého rozvrhu. Důležité je udržovat s žáky každodenní kontakt, jasně stanovit vzdělávací priority, pravidelně žáky povzbuzovat a prostřednictvím formativní zpětné vazby posilovat jejich vnitřní motivaci k dalšímu pokroku.

Online výuka na 1. stupni bude probíhat jako podpora distanční výuky (obecná pravidla)

1. – 4. ročníky – 5 hodin týdně (vždy 60 minut), žáci budou pracovat s třídní učitelkou, případně s vyučujícími stěžejních předmětů. Do online vyučovacích hodin budou zařazeny M, ČJ, AJ, PRV, PŘ a VL.

1. ročníky: 8.00 – 9.00

2. ročníky: 9.00 – 10. 00

3. ročník: 10.00 – 11.00

4. ročníky: 11.00 – 12.00

Výuka v 5. ročnících bude probíhat podle následujícího rozvrhu.

V.A 1.
7:40-8:25
2.
8:35-9:20
3.
9:35-10:20
PO - AJ ČJ
ÚT - M
ST - VL ČJ
ČT - AJ M
ČJ - M
V.B 1.
7:40-8:25
2.
8:35-9:20
3.
9:35-10:20
PO - ČJ
ÚT - AJ M
ST - ČJ VL
ČT - M AJ
M ČJ -

 

Ke vzdělávání distančním způsobem na 2. stupni.

Čím jsou žáci starší, tím větší míru samostatnosti při vzdělávání lze očekávat a podporovat. Oproti výuce na 1. st. je doporučené zařazovat více skupinových aktivit, samostatné vyhledávání zdrojů a práci s nimi, využívat různé digitální nástroje podporující porozumění učivu, jeho procvičení a rozvoj kompetencí v daných oblastech. Ani na 2. st. ZŠ nelze on-line výuku plánovat tak, aby synchronní aktivity kopírovaly běžný školní rozvrh hodin a žáci museli mnoho hodin denně sledovat on-line přenosy. Synchronní výuka by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou.

VI.A 1.
7:40-8:25
2.
8:35-9:20
3.
9:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ - AJ M
ÚT D F -
ST ČJ AJ M -
ČT - ČJ Z M
- - - -
VI.B 1.
7:40-8:25
2.
8:35-9:20
3.
9:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO - ČJ M AJ
ÚT M D F -
ST AJ ČJ -
ČT - M ČJ Z
- - - -
VII.A 1.
7:40-8:25
2.
8:35-9:20
3.
9:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO AJ M -
ÚT M ČJ D -
ST Z - ČJ AJ
ČT F M - ČJ
- - - -
VII.B 1.
7:40-8:25
2.
8:35-9:20
3.
9:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO M AJ D -
ÚT - ČJ M
ST - Z AJ ČJ
ČT ČJ F M -
- - - -
VIII. 1.
7:40-8:25
2.
8:35-9:20
3.
9:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ M -
ÚT - ČJ AJ NJ
ST M D CH -
ČT NJ ČJ AJ -
F M Z -
IX. 1.
7:40-8:25
2.
8:35-9:20
3.
9:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ1/M2 M1/ČJ2 - Z
ÚT AJ1/NJ2 NJ1/AJ2 -
ST ČJ1/M2 M1/ČJ2 D -
ČT AJ1/NJ2 NJ1/AJ2 CH -
ČJ1/M2 M1/ČJ2 F -

 

METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

https://www.msmt.cz/file/53906/

pdfPravidla pro online výuku