Úvod

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVÁ BÍTÝŠKA 


Škola pro všechny


Naše základní škola patří
 mezi úplné základní školy. Nacházíme se v malebném prostředí na úpatí Českomoravské vysočiny v obci Osová Bítýška.

Žáci jsou v základní škole vzděláváni v 11 třídách (7 tříd na 1. stupni a 4 třídy na 2. stupni). Ve škole integrujeme také žáky, kteří se učí podle osnov upraveného vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením. Ve škole také pečujeme o žáky s vývojovými poruchami učení.

Velký význam přikládáme také žákům talentovaným a žákům toužícím po rozvoji ve vybraných aktivitách. Pro tyto žáky zřizujeme kroužky, či se jim věnujeme individuálně (příprava na olympiády či jiné soutěže).

Základní škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny (včetně žáků s lehkým mentálním postižením).

Mimo vyučování mají možnost navštěvovat zájmové kroužky a nepovinné předměty: kurz informatiky, kurz pro nadané děti, pohybové a sportovní aktivity, náboženství, kroužek výtvarný, čtenářský, zdravotnický, dyslektický, dopravní, matematický, cvičení z českého jazyka , kroužek hry na flétnu a kytaru.

Ve škole fungují pro žáky 1. stupně 3 oddělení školní družiny.

 

PRÁZDNINOVÝ ENGLISH CAMP V OSOVÉ BÍTÝŠCE Základní škola/aktuality - 26.7.2017PRÁZDNINOVÝ ENGLISH CAMP V OSOVÉ BÍTÝŠCE

V rámci spolupráce partnerských obcí Schweiggers a Osová Bítýška se ve dnech od 15. července do 21. července 2017 konal v…

EXKURZE DO OSVĚTIMI Základní škola/aktuality - 19.7.2017EXKURZE DO OSVĚTIMI

Na čtvrtek 15. 6. připravili učitelé pro žáky 2. stupně naší školy exkurzi do polské Osvětimi. Toto pietní místo bylo vybudováno krátce…

SPORTOVNÍ DEN V KŘIŽANOVĚ Základní škola/aktuality - 19.7.2017SPORTOVNÍ DEN V KŘIŽANOVĚ

V pátek 23. června 2017 se výběr žáků školy zúčastnil sportovního dne na základní škole v Křižanově. Mladší žáci a žákyně…

HMYZÍ VÝUKA Základní škola/aktuality - 17.7.2017HMYZÍ VÝUKA

Dne 27. dubna 2017 jsme vyrazili na Baliny do Velkého Meziříčí. Na začátku výuky jsme se rozdělili do tří skupin. V první části jsme…

KAM ODCHÁZEJÍ ŽÁCI NA STŘEDNÍ ŠKOLY Základní škola/aktuality - 17.7.2017KAM ODCHÁZEJÍ ŽÁCI NA STŘEDNÍ ŠKOLY

V letošním  přijímacím řízení se opět postupovalo podle jednotných přijímacích zkoušek.  Žáci byli na naší škole soustavně…

DENÍK ANNY FRANKOVÉ Základní škola/aktuality - 17.7.2017DENÍK ANNY FRANKOVÉ

Dne 13. 6. zhlédli žáci divadelní představení Deník Anny Frankové v brněnském divadle Polárka. Toto divadelní hra zpracovává děj…

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI Základní škola/aktuality - 17.7.2017SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI

Je téměř konec června a opět je tu chvíle loučení. Loučíme se s dvaceti dětmi z naší školky, které dovršily šest, nebo sedm…

ŠKOLNÍ VÝLET Základní škola/aktuality - 17.7.2017ŠKOLNÍ VÝLET

Již tradičně plánujeme školní výlet společnými silami s kolegyněmi od 1. do 4. ročníku. Letošní dilema vyhrál zábavní park Fábula v…

DEN NARUBY Základní škola/aktuality - 17.7.2017DEN NARUBY

Den naruby byl pro žáky výzvou vyzkoušet si, jak zaujmout svoje spolužáky, procvičit si probírané učivo a v neposlední řadě se, byť…

SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY VE ŠKOLNÍM ROCE Základní škola/aktuality - 17.7.2017SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY VE ŠKOLNÍM ROCE

Soutěž ve sběru pomerančové kůry k naší škole již neodmyslitelně patří. Proto i v tomto školním roce se skoro všichni žáci do…

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitele školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

>>> zobrazit všechny akce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce.

Základní škola a mateřská škola
Osová Bítýška

Osová Bítýška 246, 594 53
maly@zsob.cz

Dnes je 22. srpna 2017
Svátek má Bohuslav