Úvod

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Osová Bítýška oznamuje:

 

          Zápis dětí do mateřské školy v Osové Bítýšce

 

 koná se: ve čtvrtek 10. 5. 2018

 v době: od 7: 30 do 13:30 hodin v budově mateřské školy v Osové Bítýšce

 

Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte.

Ředitel Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Celková kapacita mateřské školy je v současné době 56 dětí.

Pro školní rok 2018/2019 plánujeme přijímat asi 20 dětí.

Předpokládáme, že letos budeme přijímat všechny přihlášené děti.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně do mateřské školy vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky - od 1. 9. 2017 je povinná předškolní docházka.

 

 

 

       KRITÉRIA

 

     BODY

 

1. Trvalý pobyt dítěte k 10. 5. 2018

 

Osová Bítýška a Osová

(jde o trvalý pobyt v obci, která mateřskou školu zřizuje)

 

        3

 

ostatní

 

        0

 

2.   Docházka dítěte do MŠ

 

celodenní

 

        10

 

ostatní

    

         0

 

3.   Věk dítěte

 

 

4 roky (dítě dovrší k 31. 8. 2018)

 

        15

 

3 roky (dítě dovrší k 31. 8. 2018)

      

        10

 

2 roky (děti, které nedovrší k 31. 8. 2018 tři roky)

      

          0

 

Děti budou přijímány podle počtu bodů, při rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte - od nejstaršího po nejmladší.

Žádáme rodiče, kteří se chystají s dítětem k zápisu do mateřské školy v Osové Bítýšce, aby si v mateřské škole u vedoucí učitelky N. Musilové předem vyzvedli formuláře.

S vyplněnými listinami se dostavíte k zápisu.  Nechte potvrdit předem od dětské lékařky.

Důležité je potvrzení řádného očkování dítěte.

                                                                                                                                                                 Děkujeme

V mateřské škole se na nové děti těší děti i paní učitelky

 

 

 Zápis dětí do MŠ

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVÁ BÍTÝŠKA    

 


 

 

 Hrou poznáváme svět

 


        Naše mateřská škola má celodenní provoz. Nachází se v místě, které vyhovuje dětem díky klidnému a pěknému prostředí.  Okolo budovy mateřské školy máme obnovenou zahradu s mnoha hracími prvky - kolotoč, houpačky, loď, vláček, lanová pyramida,… Také celá budova je moderně obnovená uvnitř i z venku.

          Škola se podílí na rozvoji kultury v obci. Děti vystupují na tradiční vánoční, nebo mikulášské besídce, vystupují pro rodiče s programem s jarní tematikou, na konci června připravujeme slavnostní rozloučeni s předškolními dětmi za přítomnosti starosty obce, ředitele školy a rodičů. Nechybí ani slavnostní rozloučení s předškolními dětmi.

Pro děti připravujeme návštěvy divadelních představení ve Velkém Meziříčí, v Jihlavě, Brně, v prostorách mateřské školy, ale také v budově základní školy. Jezdíme plavat do bazénu, pořádáme různé vzdělávací akce, čtení se školáky a s rodiči, výlety, spolupracujeme s mateřskými školami v okolí- společné akce, vzájemné návštěvy.

            Velký důraz klademe na spolupráci se základní školou. Předškolní děti navštěvují první třídu a seznamují se s prostředním základní školy. 

  

 

Naše mateřská škola v Osové Bítýšce je dvoutřídní. Dochází do ní děti hlavně z Osové Bítýšky, ale i z  dalších okolních vesnic.

Součástí  MŠ je školní kuchyně s jídelnou.

Na letošní rok je přihlášený plný počet dětí v každé třídě.

Děti jsou do naší mateřské školy přijímány na základě zápisu, který probíhá v jarních měsících. Termín zápisu bývá zveřejněn v MŠ, v obecním zpravodaji, v místní obchodní síti a je dán na vědomí písemnou formou i ostatním spádovým obcím.

 

 


 VÁŽENÍ RODIČE

 

      Od 1. 3. 2014 se mění úplata za školní stravování /vyhláška 107/2005 Sb./ podle věkové skupiny strávníků. Strávníci jsou zařazováni na dobu školního roku podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:

 

Věk 3 - 6 let Finanční limit
přesnídávka 7,- Kč
oběd 17,- Kč
odpolední svačinka 7,- Kč
pitný režim 1,- Kč

 

Věk 7 - 10 let Finanční limit
přesnídávka 8,- Kč
oběd 19,- Kč
odpolední svačinka 7,- Kč
pitný režim 1,- Kč

 


 DOKUMENTY

 

pdf 614 kB-  Školní řád

pdf 221 kB-  Dodatek č. 1 bezpečnostní opatření 

 

pdf 161 kB  -  Inspekční zpráva

 

pdf 312 kB - Úplata za vzdělávání 2017 - 2018

 

pdf 218 kB  -  Provozní řád MŠ od 2014

pdf 176 kB  -  Dodatek č. 1 k provoznímu řádu

pdf 176 kB  -  Dodatek č. 2 k provoznímu řádu

pdf 489 kB  -  Vnitřní řád školní jídelny MŠ

pdf 159 kB  -  Změny v zákoně

 


ADRESA                                                                                                         

 

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška                                   

Osová Bítýška 76

594 53 Osová Bítýška

 

tel.: 566 536 838

mob.: 608 962 113

IZO: 102 943 133

 

e-mail školky: skolkabityska@seznam.cz 

web: www.zsob.cz 

  

ODDĚLENÍ

- Berušky

- Včeličky

Mateřská škola:

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitele školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

základní škola
26.4.2018 - 08:00

PRVNÍ POMOC

základní škola
26.4.2018 - 15:00

SCHŮZKY RODIČŮ

základní škola
27.4.2018 - 08:35

PREVENCE POPÁLENIN

>>> zobrazit všechny akce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce.

Základní škola a mateřská škola
Osová Bítýška

Osová Bítýška 246, 594 53
maly@zsob.cz

Dnes je 26. dubna 2018
Svátek má Oto