Krajské kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 29. 3. 2023 proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentoval žák 8. ročníku Tomáš Süsser. Žáci museli prokázat své vědomosti ve třech testech (test znalostní, test práce s atlasem a test praktické dovednosti).

Tomáš Süsser se umístil na krásném 4. místě mezi základními školami v kraji Vysočina, výborně obstál v konkurenci s gymnázii, kterých byla v soutěži více než polovina.

Blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy.