Divadélko z Hradce Králové ve škole

Na měsíc prosinec bylo pro žáky prvního stupně naplánováno představení divadélka z Hradce Králové. Jenže – co čert nechtěl – se z technických důvodů, které jsme se dozvěděli ráno před plánovaným představením, nemohlo uskutečnit v daném termínu. Děti byly zklamané, ale určitě platí, že čím déle se na něco těšíme, tím je těšení intenzivnější. Další slíbený termín připadl na první den po vánočních prázdninách – tedy na 3. leden. Přijeli dva šikovní herci a přiblížili žákům svět bajek a postavu bajkaře Ezopa. Program byl vtipně namíchán, herci vtáhli děti do děje několika bajek a svým hereckým podáním s pomocí loutek osvěžili první povánoční den. U každé bajky se žáci dozvěděli, jaké ponaučení z jejího děje plyne, zažili legraci i jinou formu výuky.

Podle žákovského nadšení i slovního komentáře mělo u dětí divadélko a jeho aktéři veliký úspěch.

Divadélko z_Hradce_Králové_ve_škole