Školní parlament

Školní parlament vytváří prostor k zapojení žáků do aktivního života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jejich podíl na chodu školy. Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy. Snaží se najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Nejdůležitějšími úkoly jsou: podílení se na organizaci některých školních akcí; pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem o životní prostředí; být reprezentantem školy a dbát na tradici školy a její dobrou pověst. Parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. Z každé třídy ve 4.- 9. ročníku se volí dva zástupci. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

Členové školního_parlamentu