Uctění památky - 28. říjen

Dne 24. 10. 2022 proběhlo slavností kladení věnce při příležitosti 104. výročí vzniku samostatného československého státu. Touto tradiční poctou se vzdal hold všem, kteří se o vznik nového státu s názvem Československo zasloužili a díky kterým dnes žijeme ve vlastním svrchovaném státě. Je třeba stále připomínat důležité historické události a v mladých lidech podporovat občanskou sounáležitost a vlastenectví. Akce se zúčastnili starostka obce Mgr. Lenka Štěpánková, místostarosta Ing. Jiří Tuček, ředitel školy Mgr. Milan Malý a členové školního parlamentu, kteří si společně při této příležitosti připomněli pamětihodnou událost.

Kladení věnce