Projektový den "Den stromů"

Ve třetím říjnovém týdnu jsme si ve všech třídách připomněli význam stromů formou celoškolního projektu. I stromy totiž mají svůj svátek, a to 20. října.  A oslava proběhla i na naší škole.  Ve všech třídách jsme si připomněli, co všechno o stromech víme a jaký význam mají pro život nás lidí a život zvířat. Součástí projektu byly besedy s panem Nohelem na téma „Les“, které se konaly jak v přírodě, tak i ve škole. Hodně se tvořilo, sbíralo, vařilo, chodilo, zkoumalo, spolupracovalo a vystavovalo. Některým třídám se téma tak zalíbilo, že se rozhodly věnovat se stromům po celý rok. Cílem projektu bylo podnítit u žáků zájem nejen o stromy, ale i o celou přírodu. Snad se nám to podařilo.

Projektový den_-_Den_stromů