Nový školní rok 2022/2023

Do naší základní školy nastoupilo 1. září 296 žáků (z toho 4 žáci z Ukrajiny). Tento rekordní počet žáků pomohlo naplnit i 40 žáků dvou prvních tříd. Všichni prvňáci byli slavnostně přivítáni ve sportovní hale ředitelem školy, starostkou obce Mgr. Lenkou Štěpánkovou, třídními učitelkami a také žáky deváté třídy, kteří prvňákům předávali kytičky.

Vítání prvňáčků

Co se týká rozdělení žáků do tříd, tak kromě dvou ročníků (2. a 5.) máme vždy v ročnících dvě třídy. Jsme moc rádi, že si rodiče vybírají naši školu, protože je to jasný důkaz toho, že vidí v naší škole nějakou další přidanou hodnotu oproti ostatním školám v okolí. Před 13 lety do naší školy dojíždělo 79 žáků, v současné době jich dojíždí 171 (letos je z Osové Bítýšky 100 žáků a 25 žáků ze Záblatí) viz počty žáků z jednotlivých vesnic na školním webu ZDE.

Samozřejmě se každým rokem snažíme, aby se děti cítily ve škole co nejvíce spokojené, abychom pomáhali slabším žákům a samozřejmě se také snažili rozvíjet žáky s větším nadáním na učení. Velice snadno lze na základě měřitelných výsledků zjistit, že patříme mezi nejúspěšnější školy v širokém okolí v rámci různých soutěží a přijímacích zkoušek na střední školy.

I když se blížíme počtem žáků hranici 300 žáků, stále umíme vytvořit prostředí „malé“ školy, kde můžeme uplatňovat individuální přístup k žákům a vytvářet tak pro žáky co nejlepší atmosféru.

Vzdělávání nepochybně ovlivňuje i prostředí a vybavenost školy. Na vybavenost technikou si v žádném případě nemůžeme stěžovat, nicméně WC v obou podlažích ve staré budově (vybudované brigádnicky v akci Z místními občany a zprovozněné od roku 1988) došlo za hranici své životnosti a hygienických norem (samozřejmě dílčí úpravy se během času musely provádět). Chyběl záchod pro vozíčkáře, nebyla k dispozici hygienická kabinka, úklidová místnost byla umístěna v prostorách WC, nutná byla také rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny a začaly také chybět kabinky jak pro žáky, tak pro zaměstnance. Proto jsme byli moc rádi, že zastupitelstvo obce Osová Bítýška v čele s paní starostkou Mgr. Lenkou Štěpánkovou využilo dotaci a uvolnilo nemalé finanční prostředky na kompletní rekonstrukci záchodů.

WC 01 WC 02 WC 03 WC 04 WC 05 WC 06_nová

Kromě rozsáhlé rekonstrukce záchodů se také jako každý rok zkvalitňovalo vnitřní prostředí v základní i v mateřské škole (výmalby, nátěry, opravy židlí, lavic, techniky atd.).

Děkuji Vám všem, kteří jste měli co dočinění s naší školou, za to, že jsme spolu zvládli složité období posledních dvou let, a věřím, že se nám společně podaří zvládnou i další potenciální překážky, které se během roku mohou objevit. Přeji všem žákům, rodičům i učitelům pohodový školní rok.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy