Ukončení školního roku k 17. červnu 2022

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci záchodů na prvním i druhém podlaží naší školy bude školní rok 2021/2022 ukončen vydáním vysvědčení v pátek 17. června 2022 (organizace posledního školního týdne bude upřesněna).

Ukončení školního roku je v souladu s § 24 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ode dne 20. 6. 2022 do 24. 6. 2022 (povolená odlišná organizace školního roku, MŠMT dne 4. 4. 2022, č.j.: MSMT-2109/2022-13), v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na dny 27. 6. 2022 až 30. 6. 2022. Se zřizovatelem vše projednáno 1. 4. 2022.

Provoz školní družiny bude do konce měsíce června nepřerušen.

Kromě přihlášených žáků se do školní družiny mohou přihlásit i ostatní žáci z 1. až 8. ročníku naší školy.

Pokud žák přihlášený v současné době do ŠD nebude navštěvovat ŠD v období od 20. června do 30. června, je potřeba se z docházky odhlásit.

Dosud nepřihlášení žáci se musí (na období od 20. června do 30. června 2022) do ŠD přihlásit.

Provozní doba ŠD se bude v tomto období měnit takto: od 6.30 do 15.30.

Příhláška/odhláška je v příloze (žákům vydají přihlášku/odhlášku třídní učitelé).

Přihlášku/odhlášku odevzdejte do konce května 2022.

Poplatek za ŠD pro nově přihlášené (ti, kteří ŠD ve druhém pololetí nenavštěvovali) bude 20 Kč (bez ohledu na počet přihlášených dnů).

Stravování v ŠD:

Pro dny od 20.6.2022 platí, že zařízení školního stravování (školní jídelna) nemůže poskytovatpro žáky „dotovaný“ oběd. Žáci se mohou stravovat v zařízení školního stravování, ale za plnou úhradu nákladů. 72 Kč pro žáky ve věku 7-10 let, 75 Kč pro žáky ve věku 11-14 let. Nicméně účastníkům ŠD bude (s pomocí vychovatelek) umožněno ohřát (např. v mikrovlnné troubě) přinesené jídlo, bude k dispozici i školní kuchyňka.

Plavání pro 3. a 4. ročníky (více viz informace třídních učitelů).

Po domluvě s vyučujícími se uskuteční plavání pro žáky 3. a 4. ročníku ve dnech 22. a 29. června. Před a po zahájení kurzu plavání lze také využít ŠD.

pdfUkončení školního roku k 17. 06. 2022

pdfPřihláška-odhláška 2022 ŠD