Vynikající úspěch v okresním kole Pythagoriády

V tomto školním roce se žáci 6. – 9. ročníku opět zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriády. Podmínkou postupu do kola okresního bylo vyřešení minimálně deseti úloh z patnácti. To se podařilo sedmi žákům – z 6. ročníku Marku Musilovi, Josefu Habánovi a Jiřímu Trutnovi, ze 7. ročníku Tomáši Süsserovi, z 8. ročníku Michalu Káňovi a Markétě Blahovcové a z 9. ročníku Michalu Havelkovi. Díky covidové situaci tentokrát probíhalo okresní kolo Pythagoriády přes online připojení z naší školy (každého řešitele „sledovala“ kamera).

Úspěšným řešitelem okresního kola byl každý, kdo stejně jako ve školním kole vyřešil alespoň deset úloh z patnácti. Ve velké konkurenci základních škol a gymnázií dosáhli vynikajícího výsledku především Tomáš Süsser (7. r.) a Michal Havelka (9. r.), kteří se ve svých kategoriích umístili na krásných druhých místech. Všem zúčastněným žákům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i našim učitelům za vynikající přípravu žáků z matematiky jak na prvním stupni základní školy, tak i současným vyučujícím „medailistů“ Mgr. Radce Haklové a Mgr. Marcelu Rousovi.