Informace o opatřeních v souvislosti s Covid-19

Informace ke změnám v mimořádných opatřeních ve školách

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN (screeningové testování ve školách).

Podrobnosti v přiloženém dokumentu:

pdfMimořádné opatření - podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19.02. do 28.02.2022

pdfZrušení mimořádných opatření - screeningové testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 18.02.2022

pdfInformace_pro_školy_a_školská_zařízení_s_účinností_od_3.1.2022

pdfTestování - leták pro rodiče

pdfInformace pro školy a školská zařízení týkající se změny doby trvání karantény a izolace

pdfOtázky, odpovědi - školy HKS

 pdfMP - izolace a karantény od 17.1.2022

pdfMimořádné opatření - screeningové testování ve školách s účinností od 31.01.2022

 pdfZměna - mimořádné opatření ze dne 05.01.2022 k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 31.01.2022

pdfInformace pro školy a školská zařízení s účinností od 31. 1. 2022 a 15. 2. 2022

 pdfScreeningové testování

pdfInformace k mimořádnému volnu a přechodu na distanční výuku

Na základě žádosti Krajské hygienické stanice kraje Vysočina Vám zasílám informaci o dalším postupu při indikovaném pozitivním antigenním testu v rámci preventivního testování ve školách:

v souvislosti s testováním žáků a studentů v rámci preventivního testování ve školách bychom Vám rádi předali informaci o způsobu objednávání osob po pozitivním antigenním samotestu na potvrzovací PCR.

Žákům i studentům by měla být po nahlášení výsledků ze strany školy automaticky vystavena tzv. eŽádanka na provedení PCR testu.

Poté je nutné se objednat na potvrzovací PCR test, což je možné trojí cestou:

  • on-line prostřednictvím objednávkového systému Kraje Vysočina - https://odbery.kr-vysocina.cz/odber-info/ezadanka
  • telefonicky prostřednictvím krajské infolinky 564 602 602 nebo 564 602 604
  • e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osoby po pozitivním antigenním samotestu se vždy snažíme prioritně umísťovat na PCR test buď ten samý den nebo jak se s příslušnou osobou domluvíme.

Není možné přijít na odběrové místo bez předchozího objednání – pracovníci odběrového místa budou vždy odkazovat na objednávkový systém nebo na krajskou telefonickou linku pro objednávku na konkrétní termín.

Jednak pracovníci odběrového místa nemají kapacity na administrativou spojenou s objednáváním a hlavně laboratorní kapacity jsou v Kraji Vysočina velmi omezené a je nutno je řídit tak, aby nedošlo k přehlcení těchto kapacit, což by následně znamenalo značné zpoždění výsledků.