Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Na základních školách
 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.
Mateřské školy
 • jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.
K režimu školních jídelen MŠMT informuje:
 • provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,
 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
 • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
 • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

pdfInformace pro školy a školská zařízení 24.05.2021

pdfZměna mimořádného opatření - provoz škol a školských zařízení s účinností od 24. 5. 2021

 

 pdfZměna mimořádných opatření - změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění Covid 19 s účinností od 24. 5. 2021