Elektronická žákovská knížka od 15. března

Vážení rodiče, v uplynulém období proběhlo ve školní administrativě hodně změn (začali jsme na „soukromých“ webovkách, přecházeli jsme z Google úložiště na Teams), Vy a Vaše děti jste procházeli touto etapou společně s učiteli.

Nyní přichází nově elektronická žákovská knížka (EŽK). V této aplikaci je možno využívat mnoho nástrojů. Abychom Vás nezahltili dalšími změnami, do konce školního roku budeme EŽK využívat pouze pro klasifikaci jednotlivých předmětů.

Nevíme, kdy se žáci vrátí do škol, je třeba klasifikovat i v průběhu distanční výuky.

Tato klasifikace je ovšem „limitována“ tím, že nevíme, v jakém prostředí žák úkoly vypracovává. Jistě chápete, že klasifikace během distanční výuky je méně objektivní než při prezenčním vzdělávání. 

Váhy známek jsme nastavili do 4 úrovní podle „významu“ známky. Známky za drobné úkoly budou mít váhu 1, známky za obsáhlá opakování atd. budou mít váhu 4. Při výpočtu průměru se známka při váze 1 počítá 1x, při váze např. 3 se počítá 3x. Princip těchto úrovní vysvětlí třídní učitelé jak žákům, tak i rodičům.

Při současném distančním vzdělávání přistoupíme k tomu, že budeme žáky hodnotit nejnižší váhou známky (nelze při hodnocení objektivně zjistit, zda úkol vypracoval žák sám).

Učitel bere v potaz i aspekty, které v klasifikaci nepostihne – snaha, práce v hodinách, práce ve skupině… Při stanovování známky bere v úvahu i tyto okolnosti.

Mgr. Milan Malý