Omezení v hodinách TV a HV

V tomto nařízení (v příloze) se mimo jiné uvádí, že dochází k omezení provozu škol a školských zařízení tak, že součástí vzdělávání není zpěv (bod. 5).

Dále dochází k omezení provozu škol tak, že součástí nejsou sportovní činnosti s výjimkou prvního stupně (bod 6.).

pdfNařízení č.11 - omezení provozu škol na území Kraje Vysočina

Doporučujeme sledovat aktuální situaci a opatření na:

http://www.khsjih.cz/uredni-deska.php