Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 - doplnění školního řádu

Hygienická a protiepidemiologická pravidla

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, nebude-li určeno ředitelem školy jinak.
Nošení roušek se řídí pokyny příslušného ministerstva. K 1. 9. 2020 žáci i učitelé v základní škole roušky mít nemusí, nebude-li stanoveno jinak.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze vzdělávací aktivity.
Neprodleně po odchodu ze šatny musí každý použít dezinfekci na ruce, která je umístěna tak, aby ji žák mohl použít po odložení svršků a přezutí se do školních přezůvek.
Doporučuje se umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) po vstupu do třídy.
Žáci si myjí ruce vodou a mýdlem, případně si ruce desinfikují určeným prostředkem.
Na WC a ve školní jídelně jsou nově instalovány výkonné osoušeče rukou, v každé třídě bude zásobník jednorázových ručníků.
V případě onemocnění dítěte se hlásí tato skutečnost třídnímu učiteli, řediteli školy, popřípadě zástupkyni ředitele školy – viz výše kontakty.
V případě onemocnění zaměstnance školy se toto hlásí řediteli školy, popřípadě zástupkyni ředitele školy.
Aktuální oznámení se zveřejňují na webu školy, popřípadě u vchodu do školy.
Škola průběžně dětem (žákům) studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Škola vyčlenila zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu – prostor před vrátnicí.
V souladu s pokyny a doporučeními ministerstev škola omezí hromadné kulturní a sportovní aktivity.
Při střídání žáků v učebnách zajistí vyučující před zahájením výuky, aby místnost a prostředky (počítače, sluchátka) byla řádně dezinfikována, místnost vyvětrána.
Dle možností budeme eliminovat setkávání žáků prvního a druhého stupně (případně dle aktuální situace a pokynů ministerstev).

Více informací v přiloženém dokumentu.

pdfProvoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 - doplnění školního řádu