Informace ze základní školy

Po složitém období loňského školního roku se chystáme zahájit vyučování opět v době, kdy nás ohrožuje riziko Koronaviru a možné změny v organizaci výuky. I přes složité podmínky, ve kterých musíme připravovat výuku, stravování žáků, koordinovat pohyb žáků po škole, jsme připraveni tak, abychom eliminovali riziko šíření infekce. Věříme, že všichni, ať už zaměstnanci školy, žáci a rodiče, stanovená pravidla pohybu po škole i během výuky pochopí a budou je respektovat.

Přes prázdniny se celá škola nově vymalovala, vyměnily se v některých třídách lavice, tabule a školní nábytek.

I v letošním roce nám na škole přibyli žáci, letošní rok je co do počtu žáků opět rekordní. V příštích Novinkách přineseme opět přehled o počtu žáků z jednotlivých obcí.

Organizace prvního školního dne se bude vzhledem k situaci lišit od let předešlých pouze u vítání prvňáčků. Letos budeme vítat žáky prvního ročníku ve třídách bez asistence žáků devátého ročníku.

Rodiče a žáci třídy I. A budou přivítáni ředitelem školy, starostkou obce a třídní učitelkou v 8.00 v kmenové třídě, která je v prvním poschodí školy. Rodiče a žáci třídy I. B budou přivítáni ředitelem školy, starostkou obce a třídní učitelkou v 8.15 v kmenové třídě, která je v přízemí školy.

Ostatní třídy zahájí v 8.00 a první školní den bude ukončen v 8.45. Ve středu bude výuka zahájena v 7.40 a ukončena v 11.15, od čtvrtka začne výuka dle rozvrhu. Družina a školní jídelna budou v provozu od 2. září.

Třídní učitelé v jednotlivých třídách a počet žáků ve třídě.

I.A třída Mgr. Hana Vítková 13 žáků
I.B třída Mgr. Hana Palečková 16 žáků
II.A třída Mgr. Marie Paclíková 14 žáků
II.B třída Mgr. Blanka Holubářová 18 žáků
3. ročník Mgr. Andrea Rousová 24 žáků
IV.A třída Mgr. Marcela Vodová 20 žáků
IV.B třída Mgr. Naděžda Dvořáková 19 žáků
V.A třída Mgr. Tereza Milotová 18 žáků
V.B třída Mgr. Naďa Holubíková 16 žáků
VI.A třída Mgr. Jiří Ceral 18 žáků
VI.B třída Mgr. Martina Večeřová 18 žáků
VII.A třída Mgr. Blanka Hortová  18 žáků
VII.B třída Mgr. Hana Gruntová 16 žáků
8. ročník Mgr. Marcel Rous 23 žáků
9. ročník Mgr. Radka Haklová 34 žáků

(v devátém ročníku se bude dělit třída na polovinu ve většině vyučovacích předmětů)

Další pedagogičtí pracovníci na škole; Mgr. Milan Malý - ředitel školy, Mgr. Marcela Hořínková - zástupkyně ředitele školy, Mgr. Lenka Štěpánková, Mgr. Jana Štursová, Mgr. Hana Ošmerová a Mgr. Jana Hemalová. Učitelky mateřské školy, asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny jsou uvedeny na webových stránkách školy www.zsob.cz.

Všichni učitelé a provozní zaměstnanci jsou plně připraveni na začátek výuky a všichni se na žáky těšíme.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

INFORMACE Z MŠMT OD 1. ZÁŘÍ 2020

pdfPrůvodní dopis ministra školství

pdfPrincipy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku - podrobný materiál

pdfPřílohy k manuálu - letáky

pdfManuál k provozu škol MŠMT

pdfDoporučení ČŠI pro školy - organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021

Odkaz: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/