Informace k poslednímu školnímu dni – pátek 26. června 2020

Vstup do školy bude tento den umožněn od 7.00.

U vchodu do školy odevzdají žáci ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz ZDE).

Kdo již odevzdal čestné prohlášení a nezměnily se okolnosti, nemusí již odevzdávat potvrzení znovu (většina žáků 9. ročníku a žáci prvního stupně, kteří dochází do školy od 25. května 2020).

Pokud nebudou mít žáci potvrzení nebo roušku, tak učebnice atd. odevzdají pověřenému pedagogovi před školou a zde také obdrží vysvědčení.

Předávání vysvědčení, přebírání učebnic a další třídnické záležitosti proběhnou ve třídách v době od 7.40 do 8.25.

Žáci (kromě těch, kteří jdou do školní družiny) poté opustí budovu školy (venku mohou počkat na rozloučení s žáky 9. ročníku).

V 8. 45 se uskuteční rozloučení s žáky 9. ročníku před vstupem do školní budovy (aby nemuseli mít žáci i učitelé roušky), v případě nepříznivého počasí proběhne rozloučení ve sportovní hale.