Úřední dny ve škole o prázdninách

Zvonek u vchodu, případně na tel. 566 536 920

  1. 7. 2020      od 8.00 do 10.00

  2. 7. 2020      od 8.00 do 10.00

  3. 7. 2020      od 8.00 do 10.00

  9. 7. 2020      od 8.00 do 10.00

  5. 8. 2020      od 8.00 do 10.00

17. 8. 2020      od 8.00 do 10.00

Od 24. 8. do 31. 8. 2020 od 8.00 do 13.00