K docházce žáků prvního stupně od 25. května 2020

Na škole byly utvořeny skupiny, které tvoří žáci různých ročníků. Vzdělávací aktivity budou zajišťovat učitelé a asistenti pedagoga. Všichni rodiče přihlášených žáků budou informováni o rozvrhu jednotlivých dnů třídními učiteli nejpozději v pátek 22. května 2020.

Distanční výuka bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud.