Informace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku

Od 12. 5. 2020 začne v naší škole probíhat příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. ročníku. Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek.

Více viz Informace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku.

S sebou si žák 12. května vezme a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy (viz přílohy):

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem,

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

pdfInformace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku

pdfPřihláška k účasti na vzdělávací aktivitě

pdfPříloha - čestné prohlášení

pdfVyjádření MŠMT