Nový školní rok s rekordním počtem žáků

Do naší základní školy nastoupilo v tomto školním roce 301 žáků. Tento historický rekordní počet žáků v Osové Bítýšce pomohlo naplnit i 38 žáků dvou prvních tříd. Všichni prvňáci byli slavnostně přivítáni ve sportovní hale ředitelem školy Mgr. Milanem Malým, starostkou obce Mgr. Lenkou Štěpánkovou, třídními učitelkami a také žáky devátých tříd.

Kromě třetího ročníku máme vždy v ročnících dvě třídy. Jsme moc rádi, že si rodiče vybírají naši školu, protože je to jasný důkaz toho, že vidí v naší škole nějakou další přidanou hodnotu oproti ostatním školám v okolí. Před 14 lety do naší školy dojíždělo 79 žáků, v současné době jich dojíždí 165 (letos je z Osové Bítýšky 105 žáků a 31 žáků ze Záblatí) viz počty žáků z jednotlivých vesnic na školním webu www.zsob.cz v sekci Základní škola – Aktuální školní rok v ZŠ. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ je zpráva české školní inspekce, která proběhla v dubnu letošního roku. Více také na stránkách školy v sekci Základní škola – Dokumenty ZŠ.

Především se snažíme, aby se děti cítily ve škole co nejvíce spokojené, abychom pomáhali slabším žákům a samozřejmě se také snažili rozvíjet žáky s větším nadáním na učení. Velice snadno lze na základě měřitelných výsledků zjistit, že patříme mezi nejúspěšnější školy v širokém okolí v rámci různých soutěží a přijímacích zkoušek na střední školy.

Do letošního školního roku jsme vstoupili se započatou zásadní rekonstrukcí pěti tříd (více informací viz minulé Novinky a fotogalerie z průběhu prací na webu školy).

V areálu školy také přes prázdniny bylo vybudováno nové, krásné sportovní hřiště a bylo zcela vyměněno sousedící dosluhující hřiště s prolézačkami.

Hřiště pod školou nám opravdu moc a moc chybělo. V době, kdy téměř každý tráví přespříliš času sezením u počítače či koukáním do mobilu, tak je každý počin pro rozvoj sportovních aktivit velice potřebný. Konečně můžeme naplno při výuce využívat adekvátní sportoviště, které je hodné naší školy a obce.

Jsem moc rád, že zastupitelstvo obce Osová Bítýška v čele s paní starostkou Mgr. Lenkou Štěpánkovou uvolnilo nemalé finanční prostředky na dorovnání dotací na rekonstrukci tříd a vybavení hřišť.

Kromě rozsáhlé rekonstrukce tříd se také jako každý rok zkvalitňovalo vnitřní prostředí v základní škole i v mateřské škole (příprava nové kompletní třídy, výmalby, nátěry, opravy židlí, lavic, techniky atd.).

I když jsme překročili hranici 300 žáků, stále umíme vytvořit prostředí „rodinné“ školy, kde můžeme uplatňovat individuální přístup k žákům a vytvářet tak pro žáky co nejlepší atmosféru.

Přeji všem žákům, rodičům i učitelům pohodový školní rok.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Prvňáčci 2023