ŠKOLNÍ PARLAMENT - ŠKOLNÍ PARLAMENT 2015-2016

ŠKOLNÍ PARLAMENT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

 

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2015-2016 

4. třída - Petr Budzinski, Alžběta Stránská

5. třída - Filip Klíma, Jan štěpánek

6. třída - Valentýna Karmasinová, Tomáš Farník

7. třída - Radek Jaša, Hana Spurná

8. třída - Anežka Hudecová, Miroslav Dúpal

9. třída - Monika Osobová, Pavel Karmasin

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Každá 4. - 9. třída má právo zvolit si dva zástupce do školního parlamentu.  Obvykle to bývá předseda a    

    místopředseda třídy. Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně.

2. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu.

    Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

3. Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě na třídnických hodinách své spolužáky o průběhu

    jednání, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

4. Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.

    V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

5. Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

6. Schůzky školního parlamentu řídí pověření zástupci pedagogického sboru.

7. Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy.

8. Školní parlament se schází každé čtvrtletí. 

 

PRÁCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

 • Školní parlament se může vyjadřovat zejména k následujícím oblastem školního života:

1. Organizaci školního roku

2. Vybavení školy (pomůcky, učebnice, IT, nábytek)

3. Aktivitám školy (soutěže, výzdoba, sport, besídka)

4. Stravování

5. Volnočasové aktivity v rámci školy

 • Vedení školy při rozhodování ke stanoviskům parlamentu přihlédne. Přesto se jím však nemusí řídit, protože za chod školy nese zodpovědnost.
 • Za názory pronesené na půdě parlamentu nemůže být nikdo potrestán, jsou-li slušné, důvodné a nikoho osobně neuráží.
 • Vedení školy může také požádat parlament o názor například na:

1.Řád školy

2.Kázeňské problémy a jejich řešení

3.Spolupráce s žáky na různých projektech

4.Zapojení žáků do zvelebování školy

 • Členové parlamentu mají právo požádat vedení školy o vysvětlení rozhodnutí a kroků, která vedení školy činí. 

 

 

JEDNACÍ ŘÁD

1. Názor parlamentu vznikne dohodou, lze též hlasovat podle dohodnutých pravidel.

2. Schůzky probíhají v klidné a přátelské atmosféře, nikdo nikoho neuráží, nenadává a nepomlouvá.

3. Z každé schůzky je pořízen zápis, který bude vyvěšen na nástěnce, webových stránkách školy a  bude dán

    k dispozici vedení školy.

Zástupce učitelského sboru: Mgr. Lenka Štěpánková

 

 

Školní parlament - úvodní zasedání 22. 9. 2015

 

Program:

1. Zahájení činnosti školního parlamentu pro školní rok 2015/2016

2. Představení zástupců jednotlivých tříd

3. Ustanovení pravidel fungování Školního parlamentu

4. Návrhy pro zlepšení klimatu školy

 

Projednané a parlamentem schválené návrhy

 • Barevný den- program v duchu jedné barvy
 • Zvolit nejoblíbenější jídla tříd pro tento rok
 • Dny evropských kuchyní - projednat s vedoucí kuchyně
 • Uzavření třídění odpadu na naší škole - nádoby pro elektroodpad
 • Spoluúčast žáků na udržování pořádku ve třídách - služby vynášejí papír a plast do krabic na chodbách
 • Celodenní exkurze pro všechny
 • Beseda
 • Emailová adresa pro nápady
 • Automat na zdravá jídla (zatím byly kontaktovány 2 firmy)
 • Více květin ve třídách 4. třída
 • Doplňovat častěji papírové ubrousky na WC dívek
 • Zrcadla do všech tříd- v rozumné výšce nad umyvadlem
 • Pálky a míčky na ping-pong - do každé třídy určitý počet asi 5ks
 • Nový ping-pong stůl pro 1. stupeň
 • Školní zvíře - střídavá péče všech tříd
 • Košíky do lavic v 6. třídě

 

 • Všechny návrhy školního parlamentu byly projednány s učiteli a ředitelem školy.

 

Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor!

Pokud máte nějaký nápad nebo dotaz, kontaktujte nás na novém emailu:

 

skolniparlamentob@seznam.cz

 

 

Školní parlament - zasedání 25. 1. 2016

 

 • Barevný den - program v duchu jedné barvy
 • Anketa- nejoblíbenější jídla tříd pro tento rok
 • Dny evropských kuchyní - 9. 5. při projektu Evropský den
 • Den ztřeštěných účesů- 1. 4.
 • Nástěnkáři- Osobová, Spurná, Hudecová
 • Co děláme o přestávkách- v týdnu od 22. 2. - 26. 2. Budou učitelé fotografovat, jakými zajímavými způsoby trávíme přestávky
 • Uzavření třídění odpadu na naší škole - byly rozmístěny nádoby pro elektroodpad
 • Členové parlamentu odsouhlasili, že se všichni žáci budou podílet na udržování pořádku a čistoty ve třídách (vynášení košů na tříděný odpad), na chodbách a toaletách (sbíráme po sobě potrhané kousky papírových utěrek!!!
 • Emailová adresa pro nápady skolniparlamentob@seznam.cz
 • Členové parlamentu odsouhlasili, že žáci přinesou do tříd květiny v květináči a budou se o ně starat
 • Zrcadla do všech tříd- v rozumné výšce nad umyvadlem
 • V anketě o "školní zvíře" prozatím zvítězila suchozemská želva. Členové školního parlamentu mají za úkol zjistit, co péče o toto zvíře obnáší a jaké má nároky. Vše se projedná na další schůzce.
 • Budou zakoupeny košíky do lavic v 6. třídě
 • Jsou vyhlášeny dvě fotosoutěže:

              - pro jednotlivce: "Já a můj domácí mazlíček …" 

              - pro třídy: O nejvyšší počet fotek na téma "Takto třídíme u nás doma …"

 

Všechny návrhy byly projednány s ředitelem školy

 

INFO O SOUTĚŽÍCH

 

Pravidla fotosoutěže "Já a můj DOMÁCÍ mazlíček …"

 

Soutěžíme ve třech kategoriích

 • 1. - 3. třída
 • 4. - 6. třída
 • 7. - 9. třída
 • Zvláštní kategorie - učitelé a zaměstnanci

Na fotografii musíš být ty a tvůj rodinný zvířecí mazlíček (pes, kočka, želva, agama, křeček, slepice…)

Každý může zaslat pouze jednu fotografii, na které však může být více mazlíčků

Fotografie musí být zaslána do 25. 3. 2016 a musí být označena jménem a třídou

Fotografie musí být zaslána na adresu školního parlamentu: skolniparlamentob@seznam.cz

 

 

 

Pravidla fotosoutěže tříd o NEJVYŠŠÍ počet fotek na téma "Takto třídíme u nás doma …"

Budeme hodnotit "procentuální vítězství"

Na fotografii musí být žák třídy s tříděným odpadem - v taškách, koších, krabicích … FOTOGRAFIE BEZ OSOB SE NEBUDOU ZAPOČÍTÁVAT

Každý může zaslat pouze jednu fotografiiFotografie musí být zaslána do 25. 3. 2016 a musí být označena jménem a třídou

Fotografie musí být zaslána na adresu školního parlamentu: skolniparlamentob@seznam.cz

 

 

Školní parlament - zasedání 9. 5. 2016

 

PLÁNY

Duhový den - 25. 5. program pro třídy a celou školu (žáci vytvoří duhu - nejen za třídu, ale i za školu).

Představitelé školního parlamentu se budou podílet na tvorbě materiálů (křížovky) do vyučování, vytvoří plakát na nástěnku a napíší článek do Novinek.

 

POŘÁDEK

Členové parlamentu si ZNOVU PŘIPOMNĚLI, že se všichni žáci budou podílet na udržování pořádku a čistoty ve třídách (vynášení košů na tříděný odpad), na chodbách a toaletách (sbíráme po sobě potrhané kousky papírových utěrek!!!).

 

ŠKOLNÍ ZVÍŘE

Členové školního parlamentu zrušili na základě poskytnutých informací (Vojta Stránský, Anežka Hudecová) ohledně péče a nároků suchozemské želvy svoji žádost o zakoupení zvířete do školy.

 

FOTOSOUTĚŽE

Byly zhodnoceny a uzavřeny školní fotosoutěže, kvůli nízké účasti nebudeme vyhlašovat vítěze.

Členové parlamentu se domluvili, že všichni, kteří se zúčastnili soutěže, dostanou za odměnu jako poděkování oplatek. 

Je vyhlášena nová PRÁZDNINOVÁ FOTOSOUTĚŽ  "Prázdniny v pohybu"

Žáci jednotlivých tříd budou zasílat fotografie, na kterých budou zachyceni při sportu, pohybu, tanci… na tuto adresu skolniparlamentob@seznam.cz.

VYHODNOCENÍ PROBĚHNE V ZÁŘÍ 2016.

 

PLÁNY A NÁVRHY NA PŘÍŠTÍ ROK

* Anketa - nejoblíbenější jídla tříd pro rok 2016/2017

* Projekt Evropský den

* Pyžamový den

* Kroužek "Čtení v dílně"

* Rozšířit vybavení v žákovské kuchyňce

 

Všechny návrhy byly projednány s ředitelem školy.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE "PRÁZDNINY V POHYBU"

1. Soutěžíme ve třech kategoriích:

 • 1. - 3. třída
 • 4. - 6. třída
 • 7. - 9. třída
 • Zvláštní kategorie - učitelé a zaměstnanci

2. Na fotografii musíš být ty při jakémkoliv pohybu (sport, chůze, práce …)

3. Každý může zaslat pouze jednu fotografii, na které však může být více lidí

4. Fotografie musí být zaslána do 30. 9. 2016 a musí být označena jménem a třídou

 

 

FOTOSOUTĚŽ "JÁ A MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK"

 

 

FOTOSOUTĚŽ "TAKTO TŘÍDÍME U NÁS DOMA"

 

 

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitele školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

základní škola
23.4.2019 - 08:45

AFRICKÁ KULTURA

základní škola
25.4.2019 - 07:40

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

základní škola
25.4.2019 - 07:40

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL - 2. DÍL

>>> zobrazit všechny akce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce.

Základní škola a mateřská škola
Osová Bítýška

Osová Bítýška 246, 594 53
maly@zsob.cz

Dnes je 22. dubna 2019
Svátek má Evžénie