Leden 2021

BERUŠKY Berušky

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Zimní radovánky“

PŘÍRODA

     „Zima kolem nás“

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS

     „Ráno, poledne, večer“

 • budeme rozvíjet schopnost žít ve společenství, umět se přizpůsobit, podporovat dětská přátelství
 • pokusíme se poznávat zákonitosti přírody a její rozmary
 • seznámíme se se zimními sporty
 • rozšíříme slovní zásobu dětí, budeme zdokonalovat artikulační správnost řeči
 • budeme tvořit krmítka pro ptáčky a pozorovat stopy ve sněhu
 • povedeme děti k soustředěnosti a ke kladnému vztahu ke knize
 • budeme poznávat nové časové pojmy (ráno, poledne, odpoledne, večer, noc...)
 • zaměříme se na poznávání pravé a levé strany v prostoru
 • budeme rozvíjet fyzickou zdatnost a obratnost dět
VČELIČKYVčeličky

PŘÍRODA

     „Znaky zimy, sníh a led“

     „Volně žijící zvířata a ptáci v zimě“

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Co si oblékáme a obouváme“

 • seznámíme se s charakteristickými znaky zimy a zimního počasí
 • budeme znaky zimy správně pojmenovávat
 • budeme pozorovat změny počasí a zaznamenávat je do kalendáře přírody
 • budeme sportovat – podle možností venku na sněhu
 • prozkoumáme vlastnosti sněhu a ledu
 • budeme pozorovat ptáky a živočichy v okolí během vycházek a na zahradě
 • prostřednictvím knih a vzdělávacích pořadů se budeme seznamovat se zvyky živočichů v zimním období
 • poznávání zimní přírody doplníme tvořením z papíru a dalších materiálů, budeme malovat a zpívat
 • zaměříme se na zlepšení samostatnosti při oblékání a správné pojmenovávání jednotlivých částí oblečení

SPOLEČNÉ AKCE:

12. 1. Maňáskové divadlo Šternberk – v MŠ: O veliké řepě, Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát, Kůzlátka a vlk