Prosinec 2020

BERUŠKYBerušky

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Mikuláš a čert“

     „Těšíme se na Vánoce“

 • připravíme se na příchod čerta a Mikuláše
 • seznámíme se s tradicemi vánočního období
 • společnými silami vytvoříme radostnou vánoční atmosféru v naší třídě
 • budeme rozvíjet zručnost při výrobě vánočních dárků a přáníček
 • budeme vyjadřovat pocity tancem
 • zazpíváme si vánoční koledy a písně za doprovodu orffových nástrojů
 • na vycházkách budeme pozorovat měnící se přírodu
VČELIČKYVčeličky

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Mikuláš, Vánoce“

 • společně se ve třídě pokusíme o radostnou mikulášskou a vánoční atmosféru
 • budeme rozvíjet zručnost dětí při manuálních činnostech
 • seznámíme děti s kulturními zvyky a tradicemi
 • zapojíme děti do pečení cukroví, zdobení stromečku, rozbalování dárků
 • zaměříme se na důležitost lásky mezi lidmi
 • naučíme se vánoční písničky a koledy
 • budeme zlepšovat výslovnost a řečový projev, rozšiřovat slovní zásobu
 • zaměříme se na správnou výslovnost a obohacování slovní zásoby při nácviku vánočních básniček i při povídání na téma: vánoční přání, dárky, Vánoce

SPOLEČNÉ AKCE:

3. 12. pohádka: „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši“ a možná přijde i Mikuláš. Agentura Pernštejni (dodržíme všechna hygienická doporučení a děti nebudou v blízkém kontaktu s herci)

16. 12. vánoční nadílka u stromečků – v obou třídách

22. 12. poslední den v MŠ v tomto roce

               Milí rodiče, přejeme Vám krásné vánoční svátky plné radostí

                                                       s Vašimi dětmi.

                    Těšíme se na setkání v novém roce – od 4. ledna 2021