Listopad 2020

BERUŠKYBerušky

PŘÍRODA:

     „Tiše, tiše ježek spí“

ČLOVĚK A LIDÉ:

     „Zdravé životní návyky“

 •    Seznámíme děti se změnami počasí a jeho vlivem na změny v přírodě
 •    Budeme rozvíjet poznatky a vědomosti o tom, jak se zvířátka připravují na           zimu
 •    Pomocí básniček a říkadel si přiblížíme život zvířátek v lese
 •    Budeme rozvíjet schopnost vyjadřování a snažit se o zlepšení výslovnosti dětí
 •    Budeme se učit chůzi ve volné i sevřené skupině pomoci motivací,                           budeme  rozvíjet koordinaci pohybu
 •    Pokusíme se doprovázet písně na (rytmické) nástroje a upevňovat správnou         intonaci
 •    Budeme prohlubovat poznatky dětí o vlastním těle a k podpoře zdraví
 •    Budeme pečovat o své zdraví i zdraví svých kamarádů
 •    Budeme posilovat přirozený zájem a zvídavost o dění kolem nás
VČELIČKYVčeličky

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS:

     „Co umí vítr a déšť“

     „Barvy a tvary“

     „Co se z čeho vyrábí“

 • Budeme pozorovat počasí, sledovat jeho vliv na změny v přírodě
 • Zopakujeme si hlavní znaky podzimu – srovnávání s jarem, létem a zimou
 • Připravíme jednoduché pokusy s vodou a vzduchem
 • Budeme poznávat a pojmenovávat barvy a tvary, vyhledáme barvy a tvary ve svém okolí – ve školce, na oblečení, na hračkách, v přírodě
 • Při hrách, výtvarných a pracovních činnostech budeme upevňovat znalost barev a tvarů
 • Budeme sestavovat z barevných tvarů různé obrázky podle vlastní fantazie – mozaiky, papír
 • Seznámíme děti s různými druhy materiálů, budeme je poznávat zrakem i hmatem (dřevo, papír, železo, sklo…), hledat materiály na předmětech kolem nás
 • Zaměříme se na materiály, ze kterých mohou vyrábět také děti
 • Budeme se učit házet míčem do dálky horním obloukem, chytat míč po odrazu ze země

Připomínáme rodičům dětí s povinnou předškolní docházkou (poslední rok před nástupem do 1. třídy ZŠ), aby sledovali nabídku pro smíšenou výuku na webových stránkách školy. V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ (z jiného důvodu než nemoc) je „výuka na dálku“ povinná.

SPOLEČNÉ AKCE jsou do odvolání omezeny.

11. 11. svatomartinský den plný her a dalších potěšení

Mikulášská nadílka pro děti je připravena na čtvrtek 3. 12. Pokud to bude možné, bude součástí nadílky divadelní představení „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši“ od Agentury Pernštejni.