Říjen 2020

BERUŠKY Berušky

PŘÍRODA KOLEM NÁS:

     „Co se děje v přírodě“

     „Malíř podzim“

 • Navazujeme příjemné kamarádské vztahy mezi dětmi, zdokonalujeme se v sebeobsluze
 • Vytváříme si a učíme se pravidla, kterými se budeme ve školce řídit
 • Učíme se básničky a písničky s tématikou podzimu
 • Budeme si povídat o ovoci a zelenině, poznávat a zapojovat všechny naše smysly
 • Budeme dlabat dýně a vyrábět strašidýlka
 • Při pobytu na zahradě a procházkách budeme pozorovat měnící se přírodu vlivem počasí, barvy podzimu, pouštět draky, sbírat přírodniny, které využijeme při hraní a tvoření
VČELIČKYVčeličky

PŘÍRODA KOLEM NÁS:

     „Pole a les“

     „Volně žijící zvířátka se chystají na zimu“

 • Poznáváme polní plodiny, seznamujeme se s jejich významem pro zdraví člověka, se způsoby uskladnění a využitím v zimě
 • Povídáme si o přípravě pole na zimu – pracovní stroje a nářadí k práci, zemědělské stroje
 • Opakujeme si hlavních znaky podzimu – srovnávání s jarem, létem a zimou
 • Učíme se poznávat nejznámější listnaté a jehličnaté stromy zrakem i hmatem (při pobytu venku), seznamujeme se s jejich plody – využití pro pracovní činnosti
 • Povídáme si o významu stromů pro člověka, o jejich proměnách během roku
 • Seznamujeme se se zvířaty volně žijícími na poli, v lese, na louce
 • Poznáváme způsob jejich života také prostřednictvím knih a DVD
 • Pracujeme s pracovními sešity, malujeme, modelujeme, zpíváme, přednášíme
 • Upevňujeme používání pravidel naší třídy

SPOLEČNÉ AKCE:

 • 16. 10. Hudební program s obrázky – dopoledne v MŠ (pokud nebude zrušeno vzhledem k nouzovému stavu)
 • 29. – 30. 10. podzimní prázdniny v ZŠ – omluvte své děti do 23. 10., pokud nepřijdou do MŠ

Připomínáme rodičům zaplacení částky 600 Kč na kulturní akce – do 9. 10. 2020

V letošním školním roce pracujeme s dětmi také s předplacenými časopisy:

· Berušky časopis Puntík

· Včeličky časopis Dráček