Červen 2020

BERUŠKYBerušky

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS

     „Vesmír“

     „Kultury a národnosti“

     „Kontinenty“

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Zábava a hry venku“

 •    budeme si povídat zajímavosti o planetách, Slunci a měsíci
 •    budeme tvořit Vesmír
 •    prohlížet si různé encyklopedie a naučné knihy o daných tématech
 •    budeme rozlišovat vztahy mezi lidmi
 •    poznávat zvířata všech kontinentů, uděláme si „výlet do Afriky“
 •    využijeme hezkého červnového počasí pro pobyt na čerstvém vzduchu
 •    připravíme se na léto a prázdniny
VČELIČKYVčeličky 

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS

     „Naše Země, náš domov“

     „Svět poznáváme hrou“

 •    zopakujeme si písničky, básničky a hry
 •    připomeneme si poznatky za celý rok - hrou, pohybem i praktickými                  činnostmi
 •    budeme poznávat naši zemi, náš kraj plný rybníků, lesů, luk a polí
 •    zjistíme, kde a co se nám líbí a proč, která místa rádi navštěvujeme
 •    budeme se zajímat o Zemi jako součást vesmíru
 •    zaměříme se na bezpečnost dětí a opatrnost dětí na sebe

SPOLEČNÉ AKCE:

 •  1. 6. MDD - sportování na zahradě - dopoledne
 •  3. 6. MTU – vzdělávací program Malý architekt – od 8.30
 •  8. 6. MTU – Stavitel věží – od 8.30
 • 16. 6. MTU – Malý zpracovatel odpadů – od 8. 30

Programy Malé Technické Univerzity byly původně plánované 1 x za měsíc, ale              vzhledem k hygienickým a epidemiologickým opatřením se všechny uskuteční              v měsíci červnu.

 • 23. 6. Rozloučení s předškoláky od 15.30 na zahradě mateřské školy

Z důvodu zmírnění hygienických doporučení jsme se rozhodli uskutečnit společnou akci v původně plánovaném termínu. Přesunuli jsme ji na zahradu v prostoru altánu a doufáme, že bude pěkné počasí. Účast dětí i rodičů je dobrovolná.

Napište nám prosím (sms, e-mail), jestli se akce zúčastníte.

Pokud se z jakéhokoli důvodu nechcete zúčastnit, můžete se s námi domluvit (telefonicky) na individuálním předání dárečků pro děti v jiný den.