Květen 2020

BERUŠKYBERUŠKY

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Naše maminka má svátek“

PŘÍRODA

     „Rozmanitost přírody“

          · Život kolem rybníka

          · Hmyz, louka, les

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS

     „Velká i menší města“

 • v posledním květnovém týdnu si budeme povídat o městech a vesnicích, v kterých bydlíme
 • budeme hledat rozdíly mezi nimi
 • budeme stavět obydlí z různých kostek a přírodnin
 • budeme si povídat o dopravě a provozu v nich
 • využijeme školní zahrady, pískoviště
 • budeme se učit pravidlům při jízdě na kole a odrážedle
VČELIČKYVČELIČKY

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Nejmilejší maminka“

     „Rodina, místo, kam patřím“

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS

     „Dopravní prostředky“

 • co víme o členech své rodiny?
 • připomeneme si, jak se má dítě k rodičům chovat
 • podle námětů na webových stránkách mohou děti vyrábět dárečky pro maminku a babičky
 • naučíme se básničku Jiřího Havla – Hned začnu malovat
 • budeme si hrát na dopravu, rozlišovat dopravní prostředky, budeme je správně pojmenovávat
 • seznámíme se s významem dopravních prostředků pro člověka
 • budeme řešit bludiště a labyrinty v prostoru i v ploše, ve třídě i venku
 • seznámíme se se základními dopravními pravidly při hrách na zahradě

KAŽDÝ DEN BUDEME S DĚTMI V MAXIMÁLNÍ MÍŘE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ, PŘIZPŮSOBTE PROTO OBLEČENÍ DĚTÍ KAŽDÉMU POČASÍ

PŘED NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ODEVZDEJTE UČITELCE VE TŘÍDĚ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – dostupné k vytištění na webových stránkách školy nebo v chodbě mateřské školy

Sledujte prosím aktuální informace na nástěnkách v MŠ a dodržujte hygienická doporučení