Duben 2020

BERUŠKYBERUŠKY

PŘÍRODA

     „Velikonoce“

     „Výlet do světa zvířátek“

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Čarodějnice“

 •    budeme vítat svátky jara – Velikonoce
 •    seznamujeme se s tradicemi jarních svátků a s lidovými zvyky
 •    zaměříme se na hry, písničky a básničky s jarní a velikonoční tématikou
 •    pozorujeme rozmanitou a měnící se jarní přírodu
 •    budeme se učit poznávat domácí zvířátka a jejich mláďátka
 •    budeme se snažit upevňovat citové vztahy k živým tvorům
VČELIČKYVčeličky

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Velikonoce – těšíme se na jaro“

PŘÍRODA

     „Krásná jarní příroda – jarní rostliny a léčivé byliny“

     „Poznáváme mláďata“

 • rozvíjíme motorické dovednosti dětí
 • zaměříme se poznávání přírody kolem nás všemi smysly
 • seznamujeme děti se zvyky o Velikonocích
 • poznáváme první jarní kytičky, učíme děti kytičky pojmenovat, vědět, co je potřebné k růstu rostlinky, znát jejich části a jejich funkce
 • seznamujeme děti s významem rostlin pro člověka, učíme se k nim chovat a starat se o ně
 • poznáváme a pojmenováváme znaky jara
 • učíme děti pojmenovávat mláďata jednotlivých zvířat, pozorujeme mláďata, povídáme si o nich, seznamujeme děti s jejich prostředím, ve kterém žijí, co potřebují k životu

Vzhledem k přerušení provozu v mateřské škole z důvodu epidemie koronaviru, jsou k některým tématům nabízeny náměty, úkoly, básničky, kreslení a tvoření na školních webových stránkách v záložce BERUŠKY a VČELIČKY.

Předpokládaný termín obnovení provozu v MŠ je 14. 4. 2020. Podmínky, za kterých k tomu může dojít, jsou zveřejněny na webových stránkách v části AKTUÁNĚ Z MŠ, článek PŘERUŠENÍ PROVOZU V MŠ https://www.zsob.cz/images/stories/Aktuality-MS/2020/PŘERUŠENÍ_PROVOZU_MŠ.pdf

a AKTUÁNÍ INFORMACE O PROVOZU V MŠ https://www.zsob.cz/materska-skola/aktualne-z-ms/530-aktualni-informace-o-provozu-v-ms

SPOLEČNÉ AKCE jsou až do odvolání zrušeny.

Nepočítáme ani s jarní besídkou v květnu. Podle vývoje situace buď letos nebude vůbec, nebo ve stejném termínu jako rozloučení s předškoláky – 23. 6. 2020. Ale ani to není jisté. Knihy na rozloučení jsou pro předškoláky připravené, o ty děti rozhodně nepřijdou. Zatím nejsou objednané šerpy. Prosím touto cestou rodiče dětí, které budou odcházet do 1. třídy ZŠ, aby si rozmysleli, jestli chtějí šerpy pro děti i v případě, že by se akce rozloučení neuskutečnila. Stačí sms nebo e-mail se sdělením ve smyslu: ANO chceme šerpu nebo NE nechceme šerpu. Děkuji.

Pokuste se dívat na svět kolem sebe s úsměvem, pečujte o své zdraví a radujte se z maličkostí.