Tři králové

Svátek tří králů ukončuje vánoční období. S dětmi jsme si o něm ve školce povídali a naučili jsme se tříkrálovou koledu. V pátek 6. ledna jsme se vypravili do kostela, kde na nás čekal místní kaplan Jan Pavlíček. Společně jsme si prohlédli betlém, všechny hlavní i ostatní postavičky a umístili postavy tří králů, kteří právě pospíchali poklonit se Ježíškovi. Zazpívali jsme koledu a černouškovi do pokladničky děti přidaly po korunce. Tímto setkáním v kostele jsme krásně ukončili letošní Vánoce. Děkujeme Otci Pattymu za ochotu a vstřícnost.