Zahájení školního roku 2022/2023 v mateřské škole

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 začíná provoz pro všechny zapsané děti. 
Provozní doba MŠ: 6. 30 – 16.00 

Ráno po příchodu do třídy se domluvte s učitelkou na délce pobytu. Především pro nové děti může být zpočátku náročné odloučit se od rodičů. Proto doporučujeme první dny docházku v délce 2–4 hodiny dopoledne. Je lepší dobu pobytu v MŠ postupně prodlužovat než děti odradit celodenním pobytem v neznámém prostření hned první den, nebo týden. 

Pokud vaše dítě nenastoupí do MŠ 1. září, nezapomeňte je z docházky omluvit.  

Telefonní číslo: 739 139 643 (stačí sms) 

V úterý 13. 9. 2022 zveme rodiče na odpolední schůzku do MŠ. Projednáme podrobnosti k průběhu školního roku a také budete mít prostor pro dotazy.  

Sejdeme se v 15.15 hodin ve třídě Berušek. 

Těšíme se na nový školní rok