Plavecká výuka

Dětem ze třídy VČELIČEK nabízíme po delší přestávce možnost účasti na plavecké výuce v bazénu Laguna Třebíč.

Termín plavecké výuky: středa, od 27. 4. 2022 do 29. 6. 2022 – 10 lekcí

Cena kurzu: 590,00 Kč

Cena za dopravu bude zálohová: 910 Kč. Vyúčtování bude provedeno po skončení kurzu – začátkem července. Navýšení ceny nepředpokládáme, pouze ve velmi extrémní situaci. Budeme jezdit společně se žáky ZŠ.

Zálohu 1500 Kč budeme vybírat v hotovosti v MŠ od 6. 4. do 20. 4. 2022

Po zahájení kurzu není možné vracet platbu za kurz ani za dopravu!

pdfInformace pro rodiče