Základní informace pro rodiče nových dětí

Všechny závazné dokumenty najdete na webových stránkách školy: www.zsob.cz v záložce mateřská škola a na nástěnkách v chodbě MŠ, která je přístupná v době provozu – 6.30 – 16.00

pdfZákladní informace pro rodiče nových dětí