Planetárium ve školce - 25.5.2021

V úterý přišly děti do třídy Včeliček brzy. Od osmé hodiny už je čekal výlet do vesmíru. V nafukovací kupoli, která představovala vesmír, měly možnost zhlédnout výukový film: Raketou do Vesmíru. S protagonisty filmu proletěly sluneční soustavu a dozvěděly se mnoho zajímavého o planetách a dalších tělesech. Druhé promítání od půl deváté bylo připraveno pro mladší děti ze třídy Berušek.

IMG 0306 IMG 0313 IMG 0318