Opatření MZČR

V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ČR jsou od 10. září 2020 všechny dospělé osoby povinny nosit ve vnitřních prostorách budov ochrannou roušku.

V naší mateřské škole se to týká prostoru vstupní chodby a šaten.

Děti z MŠ a zaměstnankyně MŠ mají výjimku z tohoto opatření – nemusí ji tedy v mateřské škole nosit.

https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr