Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy od 1. 9. 2020

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška, Mgr. Milan Malý jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a podle § 67, 68 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádosti ze dne 4. - 14. 5. 2020 a rozhodl podle § 34 odst. 3 školského zákona o přijetí uchazečů pod níže uvedeným přiděleným registračním číslem:

pdfRozhodnutí o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2020-2021