Náměty na činnosti pro děti na webových stránkách

Na konci měsíce května budou odstraněny včeličkové úkoly a další náměty na činnosti v záložce VČELIČKY. Poslední vyhodnocení splněných úkolů bude zveřejněno v pátek 29. května.

Na měsíc červen budou pro děti, které nadále zůstávají doma, nabídnuty činnosti podle tematických okruhů ze školního vzdělávacího programu, kterým se věnujeme s dětmi v MŠ.