Výstava na bráně mateřské školy

V době pandemie jsme nezaháleli. Děti pracovaly pod vedením učitelek a za velké podpory rodičů. Splnily mnoho úkolů a aktivit, vzniklo hodně krásných obrázků a zajímavých fotografií.

Obrázky na výstavě jsou ze tří tematických okruhů:

  • JARNÍ KVĚTINY – kresba podle návodu, pokud možno jedním tahem
  • ZVÍŘÁTKA – kresba z kruhů a oválů
  • DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA – kresba nebo malba podle fantazie, skutečnosti nebo knihy

OBRÁZKY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT KDYKOLI, STAČÍ SI PŘI VYCHÁZCE NAPLÁNOVAT CESTU KOLEM MATEŘSKÉ ŠKOLY.