Poslední den zápisu pro děti do MŠ na školní rok 2020/2021

Ve čtvrtek 14. 5. 2020 bude v mateřské škole vedoucí učitelka přítomna pro předání přihlášek v době od 8 do 14 hodin.

Registrační čísla obdrží všichni zájemci o zápis na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce v pátek 15. 5. 2020