Přerušení provozu v mateřské škole do 7. května 2020

Vážení rodiče, v souvislosti s pandemií koronaviru, doporučením MŠMT, MZ, opatřením vlády ČR a s ohledem na informaci Odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, který připravuje metodiku k otevření MŠ, po projednání se zřizovatelem a v souladu s § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, zůstává v mateřské škole přerušený provoz do 7. května 2020

 pdfPřerušení provozu v mateřské škole do 7. května 2020