Koncert v umělecké škole

Koncert v_umělecké_škole_1Po příjezdu do umělecké školy nás uvítala paní Helena Bobková, učitelka klavíru. Ukázala nám svoji třídu, kde jsme si mohli zazpívat a sníst dobrou svačinku. Než jsme se nadáli, čas uběhl a odcházeli jsme do koncertní třídy. Po zahájení koncertu děti sledovaly příběh Honzíka, který se chtěl stát bubeníkem.

Seznámily se s mnoha hudebními nástroji, na které hráli žáci ZUŠ - zobcová flétna a příčné flétny, klarinet, tuba, křídlovka, kytara, akordeon, housle, violoncello, klavír a na závěr bicí souprava a tympány. Děti poznaly hudbu z oblíbených pohádek i několik lidových písní, které na koncertě mimo jiné zazněly. Ve zbývajícím čase do odjezdu autobusu jsme k velké radosti dětí navštívili oranžové hřiště.

Koncert v_umělecké_škole_2

Koncert v_umělecké_škole_3

Koncert v_umělecké_škole_4

Koncert v_umělecké_škole_5