Návštěva v první třídě

Návštěva v_první_třídě_1Děti, které se chystají k zápisu a v září do první třídy, navštívily společně s učitelkami vyučovací hodinu v základní škole. Přivítala nás paní učitelka Andrea Rousová a mnoho kamarádů. Sledovali jsme úvodní procvičení s básničkou, poznávání a vyhledávání slabik na interaktivní tabuli, práci ve skupinách, poslouchali jsme čtení a mnoho dalšího.

Všechny aktivity byly pestré a zajímavé. Přesto byly někteří školkáčci překvapení délkou vyučovací hodiny. Děkujeme za pozvání a pěkné dárečky od prvňáků.

Návštěva v_první_třídě_5

Návštěva v_první_třídě_4

Návštěva v_první_třídě_3

Návštěva v_první_třídě_2