Zahájení školního roku v mateřské škole

Pravidelný provoz začíná v mateřské škole v pondělí 4. 9. 2023 (6.30 – 16.00)

Pokud tento den Vaše dítě do MŠ nepřijde, nezapomeňte ho omluvit a odhlásit stravu (do 7.00). Rodiče dětí, které přijdou do MŠ poprvé, se mohou ráno s učitelkami domluvit na kratší době pobytu a postupném prodlužování času odchodu.

Rozdělení dětí do tříd je podle věku, seznamy budou vyvěšeny ve vstupní chodbě.

Seznam potřebného oblečení zůstává stejný, jako v předchozích letech. Rodiče „nových“ dětí obdrželi všechna doporučení při návštěvě v MŠ – 15. 6. 2023. Nezapomeňte hrnečky na pitný režim – do 0.15 litru.

Informační schůzka pro všechny rodiče bude v úterý 5. 9. od 15.15, čas trvání bývá 1,5 – 2 hodiny. Schůzka je bez přítomnosti dětí, domluvte se v rodině, kdo děti z MŠ nejpozději v 16 hodin vyzvedne. Vaše účast je velmi důležitá. Je to jedna z mála příležitostí, kdy se sejdeme ve větším počtu. Můžeme si vyslechnout různé názory a náměty a domluvit se na případné změny.