ZPRAVODAJNÍČEK NAŠÍ ŠKOLIČKY 30.1.2020

ÚNOR 2020

 

ČLOVĚK A LIDÉ

     "Povídám, povídám pohádku"

     "Já a moje tělo"

o budeme si vyprávět a dramatizovat pohádky

o rozlišovat dobro a zlo a tím rozvíjet slovní zásobu

o vyrobíme si masky na karneval

o budeme se seznamovat s lidským tělem a jeho funkcí

o zaměříme se na 5 lidských smyslů

o budeme vytvářet zdravé životní návyky

o rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku

 

ČLOVĚK A LIDÉ

     "Od pohádky k maskám"

     "Učíme se orientovat v prostoru a čase"

     "Co dělají dospělí, zaměstnání, povolání"

     "Co se z čeho vyrábí"

 

o Vedeme děti k šetrnému zacházení s knihou, čteme knihy na pokračování, prohlížíme ilustrace

o Rozlišujeme dobro a zlo v pohádkách, všímáme si vzájemné pomoci a tolerance

o Dramatizujeme pohádky podle výběru dětí, napodobujeme pohádkové hrdiny

o Získáváme nové poznatky z dětských knih i encyklopedií

o Snažíme se o souvislé vyjadřování; reprodukce pohádky - znalost pohádkových postav

o Připravujeme se na karneval

o Hrajeme didaktické hry, skládáme obrázkové příběhy podle děje a časové posloupnosti

o Seznamujeme děti s různými druhy povolání, učíme je pojmenovat, přiřadit předměty k nim potřebné

o Napodobujeme práci dospělých ve hrách, pracovních a praktických činnostech

o Povídáme si o důležitosti každého povolání, učíme děti vážit si lidské práce

o Poznáváme vlastnosti materiálů při pokusech a vyrábění

 

SPOLEČNÉ AKCE:

4. 2. Hudební program v MŠ - Já nic, já muzikant

5. 2. Návštěva prvňáků v naší mateřské škole - dopoledne

12. 2. Vzdělávací program v ekocentru Baliny - Krása dřeva

13. 2. Logopedická garance v MŠ - od 8.00

18. 2. Odpolední hry s rodiči u Včeliček - 14.30 - 15.30

19. 2. Karneval v mateřské škole - dopoledne

27. 2. MTU pro Včeličky - Malý architekt

 

Cvičení v hale - VČELIČKY - ve čtvrtek 6. 2., 13. 2. a 20. 2.

Mateřská škola:

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitele školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

>>> zobrazit všechny akce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce.

Základní škola a mateřská škola
Osová Bítýška

Osová Bítýška 246, 594 53
maly@zsob.cz

Dnes je 21. února 2020
Svátek má Lenka