Dokumenty - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "ŠKOLA PRO VŠECHNY"

 

pdf 211 kB  -  Charakteristika školy

pdf 135 kB  -  Charakteristika školního vzdělávacího programu

pdf 145 kB  -  Výchovně vzdělávací strategie

pdf 129 kB  -  Zabezpečení výuky žáků se vzdělávacími potřebami

pdf 324 kB  -  Začlenění průřezových témat

pdf 9 kB  -  Poznámky a zkratky

pdf 16 kB  -  Učební plány ZŠ I. stupeň

pdf 150 kB  -  Učební plány ZŠ II. stupeň

 

pdf 360 kB  -  ŠVP pro školní družinu

pdf 496 kB  -  Informace o úpravách RVP ZS

 

 

 

 

ÚPRAVA ŠVP OD 1. 9. 2016

 

pdf 137 kB  -  Charakteristika školního vzdělávacího programu

pdf 148 kB  -  UP 1. st. od 1. 9. 2016

pdf 135 kB  -  Zabezpečení výuky žáků se vzdělávacími potřebami

pdf 126 kB  -  Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

pdf 289 kB  -  Pravidla pro hodnocení

 

OSTATNÍ DOKUMENTY

 

pdf 433 kB  -  Inspekční zpráva 2016

pdf 2 MB  -  Protokol o kontrole ČŠI 2016

pdf 161 kB  -  Inspekční zpráva 2010

pdf 3 MB  -  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018-2019

pdf 939 kB  -  Školní řád 2018/2019

pdf 478 kB  -  Krizový plán

pdf 595 kB  -  Preventivní program 2019/2020

pdf 287 kB  -  Program proti šikanování

pdf 399 kB  -  Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2017

pdf 9 kB  -  Žádost o uvolnění žáka/žákyně z vyučování

pdf 17 kB  -  Žádost o uvolnění žáka/žákyně z vyučování TV

pdf 201 kB  -  Žádost o přijetí do 1. ročníku 2019/2020

pdf 205 kB  -  Žádost o odklad školní docházky 2019/2020

pdf 132 kB  -  Upřesnění informací k zajištění bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy

                             a při sportovních činnostech

pdf 178 kB  -  Žádost o přestup žáka

pdf 203 kB  -  Přestup žáka - informovaný souhlas

pdf 114 kB  -  Pravidlo pro dělení žáků do skupin v AJ a NJ

pdf 679 kB  -  Vnitřní řád školní jídelny ZŠ

pdf 566 kB  -  GDPR směrnice o ochraně osobních údajů

pdf 296 kB  -  Pověřenec pro ochranu osobních údajů

pdf 924 kB  -  Žádost o odstranění osobních údajů

pdf 6 MB  -  Žádost o omezení zpracování osobních údajů

pdf 850 kB  -  Žádost o opravu osobních údajů

pdf 6 MB  -  Žádost o přenos osobních údajů

pdf 5 MB  -  Žádost o přístup k osobním údajům

pdf 310 kB  -  Informace podle zákona č. 2502000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

                               rozpočtů - rozpočet na rok 2018

pdf 306 kB  -  Informace podle zákona č. 2502000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

                               rozpočtů - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

pdf 544 kB  -  Informace podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

                               rozpočtů - návrh rozpočtu na rok 2019. 

pdf 487 kB  -  Informace podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

                               rozpočtů - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitele školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

>>> zobrazit všechny akce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce.

Základní škola a mateřská škola
Osová Bítýška

Osová Bítýška 246, 594 53
maly@zsob.cz

Dnes je 21. února 2020
Svátek má Lenka