Armáda ČR ve školní družině

Termín: 14. 4. 2023 13:00 - 14:30

Pro všechny družiny dohromady – při příznivém počasí venku. Jinak v tělocvičně od 13:00 – 14:30 hod.

  • Ukázka zbraní
  • Zdravověda
  • 1. pomoc
  • Výzbroj, výstroj
  • Technika
  • Speciální výcvik co musí splňovat vojáci